news

Công văn số 15-CV/BTCHU về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ thông báo việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015 thực hiện theo Hướng dẫn số 28-HD/HU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ, cụ thể như sau:

Thông báo về việc phân công Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI và cơ quan kết nghĩa xã, TT.

THÔNG BÁO v/v phân công Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI và cơ quan kết nghĩa với xã, thị trấn

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 17/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 84-KH/HU ngày 22/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |