Hội nghị họp kiểm điểm tiến độ, đôn đốc thực hiện cấp đổi GCN Quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa

Sáng ngày 15/7/2022 UBND huyện tổ chức Hội nghị họp kiểm điểm tiến độ, đôn đốc thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa tại các xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chi cục thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện.

Họ và tên (*):

Điện thoại:

Email:

Tiêu đề:

Nội dung (*):

    Sáng ngày 15/7/2022 UBND huyện tổ chức Hội nghị họp kiểm điểm tiến độ, đôn đốc thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa tại các xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chi cục thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện.
 

hoi nghi hop kiem diem tien do, don doc thuc hien cap doi gcn quyen su dung dat sau don dien doi thua
 

            Trong thời gian qua công tác cập nhật, chỉnh lý hệ thống hồ sơ địa chính, lập hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đã được các xã, thị trấn triển khai tích cực. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn vướng mắc; cấp ủy, chính quyền các cấp đã cố gắng khắc phục và đạt được những kết quả như: 33/34 xã, thị trấn tiến hành giao đất nông nghiệp ngoài đồng tại thực địa cho các hộ gia đình, cá nhân. Riêng đối với xã Hải Triều giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Số hồ sơ đồn điền đổi thửa cần cấp đổi là 81.53 GCN; đã cấp được trên 72 nghìn giấy chứng nhận, đạt 89,25% trên tổng số GCN nông nghiệp cần cấp đổi. GCN đất nông nghiệp ngoài đồng đã bàn giao cho xã, thị trấn để giao cho nhân dân đạt trên 90%. Tổng số hồ sơ chưa cấp đổi chiếm trên 10%.
            Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa năm 2022 cho huyện Hải Hậu là 9.444 GCN. Tuy nhiên từ 1/1/2022 đến nay các xã, thị trấn chưa hoàn thiện hồ sơ về Phòng TN và MT thực hiện quy trình cấp đổi; tiến độ còn chậm.
 

hoi nghi hop kiem diem tien do, don doc thuc hien cap doi gcn quyen su dung dat sau don dien doi thua
 

            Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương một số đơn vị đã hoàn thành sớm, đạt yêu cầu đề ra. Đồng thời để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đảm bảo hoàn thành công tác cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, đồng chí Phó Chủ tịch huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn cần thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:
            Hình thành lại công tác tổ chức như: Kiện toàn Ban Chỉ đạo; các tổ giúp việc hoàn thiện hồ sơ địa chính cấp đổi GCN. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân không hoàn thành kế hoạch huyện giao.
            Hoàn thiện công tác chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính đảm bảo đồng bộ. Phòng TN & MT huyện phô tô lại tác tài liệu Hướng dẫn số 899, ngày 27/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi lại các xã, thị trấn; hướng dẫn các đơn vị làm đúng quy trình, trình tự thủ tịch các bước thực hiện và theo chức măng nhiệm vụ thực hiện cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với cơ sở. Các xã, thị trấn là đơn vị chủ trì và phải làm tập trung, không làm đơn lẻ.
            Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện. Tiến hành kiểm tra, rà soát lại tất cả những  hồ sơ đã được cấp GCN và còn lại những hồ sơ chưa đc cấp. Tập trung vào hoàn thiện các trường hợp chưa được cấp. Tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
            Đối với các xã có đất khi xâm canh, yêu cầu xã có đất xâm canh phải chuẩn bị hồ sơ, đối với những các xã chịu trách nhiệm về mặt quản lý địa chính phải phối hợp với những xã, thị trấn có đất xâm canh cùng hoàn thiện hồ sơ. Nếu UBND xã, thị trấn có đất xâm canh không chuyển hồ sơ đến thì có văn bản đề nghị đối với xã, thị trấn có đất xâm canh và báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để có hướng giải quyết.
            Đồng chí yêu cầu thời gian hoàn thiện toàn bộ hồ sơ trong quý III năm 2022 và chuyển về huyện. Thực hiện toàn bộ các thủ tục trong Quý IV.
            Chi Cục thuế phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.
            Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đảm bảo nguồn phôi GCN để thực hiện quy trình cấp đổi. Phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về chỉnh lý biến động GCN sau dồn điền đổi thửa theo quy định.
            Đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động, phối hợp khẩn trương bàn giao giấy chứng nhận QSD đất hiện đang giữ tại các đơn vị cho UBND xã, thị trấn khi có yêu cầu để thực hiện các thủ tục hành chính về chỉnh lý biến động GCN sau dồn điền đổi thửa theo quy định./

Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |