news

Tên doanh nghiệp (*):
Tên viết tắt (*):
Ảnh logo:
  
Loại doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Câu khẩu hiệu:
Ngành nghề:
Ghi chú:
Giới thiệu chi tiết doanh nghiệp (*):
Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |