news

Thông báo số 332-TB/HU ngày 22/10/2013 của Huyện ủy Hải Hậu hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV

(08:37, 06/11/2013)

                                    

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

HUYỆN UỶ  HẢI HẬU

*

Số 332-TB/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_____________________________­___

Hải Hậu, ngày 22  tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV

 

Ngày 11 tháng 10 năm 2013, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2013; bầu bổ sung Uỷ viên UBKT Huyện uỷ. Đồng chí Phạm Văn Chiến, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2013.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận và thống nhất đánh giá: 9 tháng năm 2013, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp uỷ chính quyền các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo khắc phục khó khăn triển khai toàn diện nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng:

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập huyện (1888- 2013) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VII vào dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đã quán triệt, triển khai, xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và các nhiệm vụ chính trị xã hội địa phương. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định và có bước phát triển, hạ tầng kinh tế xã hội, bộ mặt nông thôn có chuyển biến rõ rệt. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Hệ thống chính trị được củng cố, quản lý Nhà nước được tăng cường. Việc thực hiện các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ rõ những khó khăn, hạn chế  cần khắc phục là:

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương chưa được tập trung cao; việc quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực có lúc bị buông lỏng. Ngành nghề phát triển chậm, còn nhiều lao động thiếu việc làm, thu nhập thấp. Việc triển khai xây dựng xã, thị trấn nông thôn mới, xóm (TDP) nông thôn mới ở một số đơn vị chưa mạnh. Công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Tai tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Tình trạng hiến tặng đất cho tôn giáo, xây sửa công trình tôn giáo trái phép còn diễn ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2013 như sau:

 1. Tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế làm việc, hội họp đồng thời nâng cao chất lượng các hội nghị.

Chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XXII, Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin, Hội khuyến học, Hội Sinh vật cảnh huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

 2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

 Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm 2013 đảm bảo đúng luật. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2013, phát động phong trào thi đua năm 2014.

3. Chỉ đạo triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2013. Tập trung chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ cây vụ Đông, thực hiện tốt kế hoạch nạo vét thuỷ lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2013-2014. Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; kiểm tra đê, kè, cống, điều tiết nước, giải phóng dòng chảy, đảm bảo chủ động tưới, tiêu và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Tăng cư­­ờng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Tiếp tục đôn đốc triển khai xây dựng và tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận công nhận làng nghề. Đảm bảo an toàn giao thông, quản lý các tuyến đường bao gồm lòng, lề đường, hành lang đường và thường xuyên duy tu các tuyến đường theo phân cấp và án phận được giao. Hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 488C, đường phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tại các xã: Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉnh lý hồ sơ địa chính sau dồn điền đổi thửa, duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015). Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, tổ chức đấu giá đất theo quy định. Tập trung giải quyết và xử lý tình hình liên quan đến quản lý đất đai tại Hải Hoà, Hải Anh. Chỉ đạo xây dựng dự toán, thực hiện phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014. Tổ chức thu thuế, phí, lệ phí, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xóm (TDP), gia đình nông thôn mới, đẩy mạnh các xã đầu yếu như Hải Anh, Hải Hoà. Nâng cao chất lượng các tiêu chí về Môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ BHYT, trường đạt chuẩn Quốc gia. Phấn đấu có từ 15 xã, thị trấn trở lên được công nhận xã, thị trấn nông thôn mới năm 2013.

4. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa- xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trư­­ờng học đạt chuẩn Quốc gia. Tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh.   

Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an. Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đấu tranh trấn áp tội phạm, các tai tệ nạn xã hội như tệ nạn ma tuý, trộm cắp, cho vay nặng lãi, đặc biệt việc lợi dụng tin nhắn rác tung tin gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ và làm giảm uy tín cán bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình nội bộ nhân dân, tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường quản lý các hoạt động Tôn giáo tín ngư­ỡng, đảm bảo các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra bình thường theo quy định.

II. Tổ chức bầu bổ sung Uỷ viên UBKT Huyện uỷ nhiệm kỳ 2010- 2015:

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành làm các quy trình theo quy định và bầu đồng chí Vũ Ngọc Trường - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ làm Uỷ viên kiêm chức Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2010- 2015./.

 

                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                      PHÓ BÍ THƯ

- Các đ/c Uỷ viên BTVHU;                                   Đã ký

- Các tổ chức cơ sở đảng;                          Trần Văn Chinh

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |