news

Thông báo về việc phân công Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI và cơ quan kết nghĩa xã, TT.

(05:02, 31/07/2015)

THÔNG BÁO

v/v phân công Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI

và cơ quan kết nghĩa với xã, thị trấn

-----

 

- Căn cứ Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 441-QĐ/TU ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định về ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ;

- Căn cứ Quyết định số 1375-QĐ/TU ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu nhiệm kỳ 2015-2020;

Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất phân công tác đối với các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và phân công cơ quan kết nghĩa với xã, thị trấn như sau: ( Chi tiết tải file đính kèm)

 Thong bao

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |