news

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, trọng tâm công tác tháng 9 năm 2015.

(05:14, 14/09/2015)

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN HẢI HẬU                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        

   Số: 118 /BC-UBND                                         Hải Hậu, ngày 25 tháng 8 năm 2015

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8,

trọng tâm công tác tháng 9 năm 2015

 

 


I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2015.

1. Sản xuất Nông nghiệp- Thuỷ sản, Tài nguyên- MT:

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa Mùa; theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh, tổ chức phòng trừ bệnh khô vằn, rầy nâu và sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 26 đến 28/8 bảo vệ an toàn dàn lúa. Chỉ đạo khoanh khóa giữ nước mặt ruộng để lúa làm đòng, trổ bông thuận lợi và nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh. ( Chi tiết tải File đính kèm)

 Bao cao

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |