news

Giấy mời số: 133/GM-UBND

(05:01, 14/09/2015)

UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HẢI HẬU                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 133/GM-UBND                Hải Hậu, ngày 11 tháng 9 năm 2015

 

 

GIẤY MỜI

 

                   Kính gửi:   .......................................................

                         

            Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nội dung Hướng dẫn tổ chức Đại hội xã viên kết thúc nhiệm kỳ 2009 - 2014 và Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 các Hợp tác xã nông nghiệp, diêm nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

 

* Thành phần:

+ Ở huyện:

- Đ/c Mai Văn Quyết- Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Trưởng, phó các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND huyện.

+ Ở xã, thị trấn:

- Mời Đ/c Bí thư Đảng ủy các xã, TT: Hải Bắc, Hải Vân, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Đường, Hải Giang, thị trấn Cồn và thị trấn Thịnh Long;

- Đ/c Chủ tịch UBND các xã: Hải Trung, Hải Hưng, Hải Hà, Hải Quang, Hải Tân, Hải Chính, Hải Châu, Hải Ninh;

- Đ/c Chủ nhiệm các HTX: Liên Minh- Hải Minh, Trà Trung- Hải Nam, Hải Thanh, Văn Lý- Hải Lý, Hải Sơn, Hải Xuân, Hải Phú, Hải An.

 

* Thời gian:    Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2015 ( Thứ Ba )

                                      (Làm việc từ 14 giờ 00 phút)

 

* Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 - Nhà A2 - UBND huyện

 

                    Kính mời các đại biểu về dự đủ, đúng giờ.

 

Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị./.

                                   

 

                                                  TL. CHỦ TỊCH

                                                                             KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                  PHÓ VĂN PHÒNG

            

 

                         

                              

 

 

                                                                                   Nguyễn Thủy Triều

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |