news

Công văn số 104/UBND-VHTT về việc tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng NTM

(09:11, 28/04/2015)

Để tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền thành tựu, kết quả thực hiện và đón nhận danh hiệu NTM các xã, thị trấn tiến tới đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới, ngày 14/4/2015, UBND huyện đã ban hành Công văn số 104/UBND-VHTT về việc tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng NTM. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai tốt một số nhiệm vụ:

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đón nhận danh hiệu xã, thị trấn, huyện NTM trong năm 2015. Triển khai xây dựng cụm tranh cổ động NTM, kẻ vẽ khẩu hiệu, băng rôn tại khu trung tâm, khu đông dân cư, các trục đường chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở, nhà văn hóa xóm (TDP) và phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, Đại hội Đảng các cấp và đón nhận danh hiệu NTM.

Tiếp tục phát động triển khai xây dựng cổng làng gắn với nội dung xóm (TDP) NTM  (theo Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà văn hóa xóm (TDP) và xóm (TDP) đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa giai đoạn 2011 - 2015”).

Khuyến khích xây dựng cổng chào vào khu trung tâm xã, thị trấn; ngân sách huyện hỗ trợ 30.000.000 đồng/cổng đối với các xã, thị trấn hoàn thành trước 30/6/2015.

UBND huyện giao Phòng Văn hóa- TT, Đài PT- TH huyện, Phòng Công thương, Tài chính- KH tham mưu hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để chỉ đạo kịp thời.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

 cv104

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |