news

Công điện phòng chống cơn bão số 3 năm 2014

(11:40, 16/09/2014)

             

                 UBND HUYỆN HẢI HẬU   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                  BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN HUYỆN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 02/CĐ-BCHPCLB      
                                                 Hải Hậu, hồi 07h00”, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

          

CÔNG ĐIỆN

V/v phòng chống cơn bão số 3 năm 2014

 


BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN HUYỆN HẢI HẬU, điện

                      - UBND, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các xã, thị trấn;
 - Các phòng ban, cơ quan của huyện;
             - Các cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương,

           của tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

 

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 118,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 04 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Để chủ động phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 3 gây ra, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện yêu cầu UBND, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các xã, thị trấn, các phòng ban, cơ quan của huyện và các cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn cập nhật thường xuyên những diễn biến mới nhất của bão, phối hợp với Bộ đội Biên phòng khẩn trương thông tin cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và tìm nơi tránh, trú an toàn; Quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các sự cố.

2. Chỉ đạo các chủ hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hồ, đầm, đảm bảo an toàn đàn tôm, cá mới thả khi có mưa lớn xảy ra; tập trung thu hoạch các diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời điểm cho thu hoạch.

3. Công ty TNHH một thành viên KTCT thuỷ lợi Hải Hậu phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các HTX Nông nghiệp tổ chức tiêu rút nước đệm.

4. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp giảm thiệt hại đối với rau màu trên gồ vườn; bảo vệ cây trồng vụ Đông sớm, đảm bảo an toàn giống cây trồng vụ Đông.

5. Thường xuyên tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời sự cố về đê điều. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện, đặc biện là công trình đê điều, thủy lơi chủ động phương án đảm bảo an toàn về người, vật tư, thiết bị, tài sản, an toàn công trình theo phương châm 4 tại chỗ.

6. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện (qua số điện thoại: 03503. 877 143 và 03503. 877 125) để kịp thời chỉ đạo./.

 
Nơi nhận                                                  KT. TRƯỞNG BAN
- BCH PCLB TKCN tỉnh;                             PHÓ TRƯỞNG BAN
- Ban TV Huyện ủy;
- LĐ UBND huyện;                                            (Đã ký)
- TV BCH PCLB và TKCN huyện;            Phó Chủ tịch UBND Huyện
- Như kính gửi;                                              Mai Văn Quyết
-Lưu: BCHPCLB, PNN 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |