news

Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai nội dung Nghị định số 61 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước của cộng đồng dân cư.

(05:03, 17/11/2023)

     Sáng 17/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với 34 xã, thị trấn tập huấn triển khai nội dung Nghị định số 61 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước của cộng đồng dân cư. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Trưởng ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện; đồng chí Vũ Thị Ngân, Chuyên viên Vụ pháp chế, Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
 


Toàn cảnh hội nghị trực tuyến


Đồng chí Vũ Thị Ngân, Chuyên viên Vụ pháp chế, Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch truyền đạt các nội dung tại hội nghị

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Chuyên viên Vụ pháp chế, Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch truyền đạt 02 nội dung: Giới thiệu, phổ biến, điểm mới của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Trao đổi một số lưu ý về kết cấu, nội dung của hương ước, quy ước. Theo đó, những điểm mới của Nghị định 61 cập nhật các quy định của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở về hương ước, quy ước đồng thời bổ sung những nội dung khắc phục những hạn chế, bất cập trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước: Về phạm vi điều chỉnh (khoản 1, điều1); Về nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (điều 4); Về phạm vi nội dung, hình thức hương ước, quy ước (điều 5, điều 6); Về đề xuất nội dung hương ước, quy ước (điều 7); Về lấy ý kiến dự thảo hương ước, quy ước (điều 9); Về thông qua hương ước, quy ước (điều 10); Về công nhận (điều 11); Về tạm ngừng thực hiện, sửa đổi bổ sung, thay thế  hoặc bãi bỏ (các điều 12,13,14) và về thông tin phổ biến đánh giá ( điều 15)….
 


Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị
 

    Để cụ thể hoá các quy định và thực hiện được đồng bộ, hiệu quả tạo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Trưởng bạn chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá của huyện” đề nghị UBND xã xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Đối với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện để tổng hợp tiến độ triển khai, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và thực hiện hương ước theo Nghị định 61 tại các xã, thị trấn, xóm, TDP trên địa bàn huyện; đánh giá phân loại hương hương ước (số lượng hương ước được sửa đổi, bổ sung, thay thế ban hành mới giữ nguyên hương ước đã ban hành ).
    Đối với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ soạn thảo hương ước xóm, TDP tiến hành đánh giá việc thực hiện hương ước, rà soát nội dung đã được UBND huyện phê duyệt; thảo luận những nội dung còn phù hợp, những nội dung không phù hợp cần phải sửa đổi bổ sung theo quy định tại điều 4 của nghị định 61 để thảo luận việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng hương ước mới đảm bảo theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của xóm ,TDP. Tổng hợp; tổ chức thẩm định nội dung dự thảo hương ước trên địa bàn tổng hợp gửi về Phòng văn hoá và Thông tin huyện trước ngày 15/12/2023. Hoàn thành việc công nhận hương ước mới trước ngày 31/12/2023. Sau khi hương ước được công nhận, theo điều 15 của nghị định 61 của Chính phủ hướng dẫn các xóm, TDP thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, công dân cư trú tại xóm, TDP biết và thực hiện.
    Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai nội dung Nghị định số 61 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước của cộng đồng dân cư được tổ chức để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, triển khai xây dựng và hoàn thiện hương ước, quy ước khu dân cư, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú tại cơ sở./.

Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |