news

Hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2024

(09:03, 27/03/2024)

    Chiều ngày 26/3,  UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 và tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh;  Đồng chí Trần Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; đồng chí Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện.
 


Các đại biểu tham dự hội nghị
 

    Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của huyện nhà đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Đã giao 429/429 thanh niên = 100% chỉ tiêu trên giao. Đánh giá chung trong công tác tuyển quân năm 2024 tiêu biểu có các xã, thị trấn: Thịnh Long, Hải Thanh, Hải Xuân, Hải Anh, Hải Long, Hải Hòa, Hải Ninh, Hải Đông, Hải Đường, Hải Triều, Hải Châu, Hải Phú…
 


Toàn cảnh hội nghị

 

    Năm 2023, Hội đồng GDQPAN từ huyện đến xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả công tác GDQPAN cho các đối tượng và toàn dân. Thông qua bồi dưỡng cho các đối tượng đã nâng cao nhận thức về công tác QPAN; về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của huyện, góp phần tích cực giữ vững ANCT- TTATXH, tạo động lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện. Tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng như: Hội đồng GDQPAN thị trấn Yên Định, xã Hải Đường, Hải Anh, Hải Vân, Hải Triều; công tác giáo dục QPAN cho học sinh THPT tiêu biểu có các trường THPT A Hải Hậu, trường THPT B Hải Hậu, trường THPT Vũ Văn Hiếu. 
 


Đồng chí Trần Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị
 

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm 2023 và kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 vừa qua. Để thực hiện tốt công tác Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2024 và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025, đồng chí đề nghị Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cần tập trung phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:
    Đối với công tác Giáo dục quốc phòng an ninh: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về Giáo dục quốc phòng an ninh, Luật Giáo dục quốc phòng an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương và của tỉnh. Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là chất lượng chuyên mục trên sóng đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã, thị trấn, chú trọng lượng ngư dân hoạt động trên biển. Phối hợp với các ngành của huyện tham mưu cho Thường vụ Huyện uỷ cử các đồng chí thuộc đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại tỉnh và Quân khu. Mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời khắc phục những hạn chế trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh các xã, thị trấn chủ động mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 theo thực tế của địa phương.
    Đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025: Quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quyết định, thông tư  của cấp trên và Kết luận số 22-KL/TU ngày 16/4/2012 của Thường vụ Tỉnh uỷ về giải pháp thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước giao, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên và các chế độ, quyền lợi của công dân nhập ngũ cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự. Cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phân loại nguồn, kịp thời thông báo với thanh niên về thời gian có mặt tại nơi cư trú để thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, nhất là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn. Phát huy tinh thần trách nhiệm các thành viên Hội đồng, tích cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong triển khai thực hiện. Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện phối hợp tổ chức tốt việc sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ, xét nghiệm HIV, ma tuý. Phân loại sức khoẻ chặt chẽ theo đúng Thông tư của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Tư pháp và các ban, ngành có liên quan tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm NVQS năm 2024 theo đúng Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực giúp UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn chủ động triển khai, tiến hành đầy đủ toàn bộ các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả. Các đồng chí Thường vụ phụ trách vùng, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phụ trách xã, thị trấn thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc để các xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2025 và những năm tiếp theo.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |