news

Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Hải Hậu năm 2013

(02:37, 17/10/2013)


          Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hải Hậu thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Hải Hậu năm 2013:

 Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển viên chức

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |