news

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử mảnh đất con người Hải Hậu” và Cuộc thi sáng tác ảnh, triển lãm ảnh của huyện trong 130 năm xây dựng và phát triển

(12:30, 09/10/2017)

      Chiều ngày 06/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử mảnh đất, con người Hải Hậu” và cuộc thi “Sáng tác ảnh, triển lãm ảnh về mảnh đất, con người và thành tựu kinh tế-xã hội huyện trong 130 năm xây dựng và phát triển”. Đồng chí Vũ Ngọc Trường – Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị.
 


 

      Tại Hội nghị, UBND huyện công bố Quyết định việc thành lập Ban Tổ chức và kế hoạch Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Hải Hậu: mảnh đất - con người, truyền thống - đổi mới” , cuộc thi ‘Sáng tác ảnh, triển lãm ảnh về mảnh đất, con người và thành tựu kinh tế - xã hội huyện trong 130 năm xây dựng và phát triển” nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện. Theo đó: Đối với cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Hải Hậu: mảnh đất - con người, truyền thống - đổi mới” nội dung trọng tâm là lịch sử mảnh đất, con người Hải Hậu gồm sự kiện, thời gian, địa điểm, nhân vật lịch sử có tác động lớn tới tiến trình hình thành và phát triển huyện. Truyền thống văn hóa, anh hùng của mảnh đất, con người Hải Hậu gồm các giá trị văn hóa được hun đúc trong quá trình mở đất của các vị Thủy tổ và trong thời đại mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng nông thôn mới gồm một số chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới, phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Khuyến khích các bài dự thi có ảnh tư liệu minh họa phù hợp nội dung và các bài viết về gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Hình thức thi viết, Bài dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp và viết bằng tay hoặc đánh máy, trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi. Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, giáo viên, học sinh, các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện và con em quê hương Hải Hậu trên mọi miền của Tổ Quốc , người có tâm huyết quan tâm đến Hải Hậu. Thời gian tổ chức cuộc thi vòng 1 từ ngày 1/10/2017 đến 30/4/2018; vòng 2 từ ngày 1/5/2018 đến 30/7/2018. Đối với cuộc thi “Sáng tác ảnh, triển lãm ảnh về mảnh đất, con người và thành tựu kinh tế - xã hội huyện trong 130 năm xây dựng và phát triển”. Nội dung tác phẩm phải thể hiện được những nét đặc trưng nhất, nổi bật nhất về mảnh đất, con người và thành tựu kinh tế - xã hội huyện từ khi mở đất, đặc biệt là trong 130 năm xây dựng và phát triển. Đối tượng tham dự là tập thể hoặc cá nhân các tác giả, nghệ sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, giáo viên, học sinh, nhân dân trong toàn huyện và con em quê hương Hải Hậu trên mọi miền tổ quốc, những người có tâm huyết quan tâm đến Hải Hậu, không giới hạn về độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không phân biệt giới tính và tôn giáo. Yêu cầu tác phẩm tham gia dự thi được thể hiện bằng ảnh mầu, ảnh đen trắng trên khổ ảnh 50x75cm, kèm theo bài thuyết minh ý tưởng. Tác phẩm dự thi không sao chép mẫu ảnh của các nơi khác đã xây dựng, phải là riêng có của tập thể, cá nhân khi được sử dụng. Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 1/10/2017, nộp tác phẩm dự thi về huyện trước ngày 1/6/2018. Nơi nhận tác phẩm dự thi: Ban tổ chức cuộc thi của huyện (cơ quan thường trực Phòng Văn hóa và Thông tin huyện).
      Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra những khó khăn và bàn giải pháp để cuộc thi đạt hiệu quả cao.
 


 

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Trường –Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thông qua hai cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về lịch sử mảnh đất, con người Hải Hậu, về quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân toàn huyện, về truyền thống văn hóa, anh hùng, nông thôn mới. Đây là hoạt động văn hóa tạo ra nề nếp, bản sắc riêng có của người Hải Hậu. Qua đó nâng cao lòng tự hào về truyền thống của quê hương và lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập huyện. Để cuộc thi đạt kết quả cao, đối với cuộc thi tìm hiểu lịch sử Hải Hậu, đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo Huyện ủy biên soạn câu hỏi, gợi ý đáp án, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền và thu bài dự thi tổng hợp kết quả cuộc thi. UBND các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị phát động cuộc thi ở cấp mình, thành lập ban tổ chức, giám khảo chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện, hướng dẫn nội dung thi, chấm thi và tổ chức trao giải vòng 1, đồng thời lựa chọn bài dự thi vòng 2 theo kế hoạch của huyện. Đối với cuộc thi sáng tác ảnh, đồng chí yêu cầu cần phải tích cực tuyên truyền rộng rãi cho tất cả mọi người biết để sáng tác và tham dự.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |