news

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017

(03:49, 05/10/2017)

      Sáng ngày 05/10, UBND tỉnh tổ chức  Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện Hải Hậu có các đồng chí: Nguyễn Văn Tìm - Bí thư Huyện ủy, Phạm Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trần Minh Hải - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban liên quan.
      9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Các lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư,... có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và tăng cao hơn so với bình quân chung cả nước. Các cấp, các ngành đã chủ động triển khai phương án phòng chống và tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả của cơn bão số 2, số 4 và số 10.  Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh tới các địa phương, đạt được kết quả tốt. Đến nay toàn tỉnh có 169/209 (bằng 80,86%) xã, thị trấn đạt chuẩn NTM; các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh và Xuân Trường 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM.  Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả khả quan, trong 9 tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 19 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 2.182,5 triệu USD (Trong đó dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 là 2.072,2 triệu USD chưa kể VAT). Tổng giá trị hàng xuất khẩu 9 tháng ước đạt 981,5 triệu USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Một số dự án trọng điểm của tỉnh như Tỉnh lộ 489C (Tỉnh lộ cuối cùng được đầu tư, nâng cấp, cải tạo), Cầu Thịnh Long đã được khởi công xây dựng. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường nên tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến đáng kể, 2/3 tiêu chí giảm so cùng kỳ. Ngành giáo dục tiếp tục duy trì được thành tích cao trong tốp dẫn đầu toàn quốc. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trong các cơ quan hành chính các cấp; việc thực hiện được cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ngày một nâng lên rõ rệt.
 


 

      Cũng tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí giúp huyện khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra trên địa bàn huyện; có kế hoạch hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do bệnh lùn sọc đen, tạo điều kiện thuận lợi để làng nghề đúc đồng Hải Vân sớm được công nhận...
      Từ những kết quả và tình hình thực tế 9 tháng đầu năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong 3 tháng cuối năm, cụ thể như sau:
      - Tập trung bảo vệ tốt các trà lúa Mùa giai đoạn cuối vụ; thu hoạch nhanh, gọn lúa để chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất cây vụ Đông đảm bảo thời vụ và chất lượng. Hướng dẫn các địa phương biện pháp xử lý triệt để các diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất “Cánh đồng liên kết chuỗi giá trị” và các mô hình sản xuất nông sản sạch, an toàn, tiêu thụ sản phẩm cây vụ Đông. Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sản xuất vụ Xuân 2018. Đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm. Thường trực phòng chống lụt bão theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản nhất là kiểm tra chất lượng việc đóng mới tàu cá vỏ thép khai thác hải sản xa bờ...
      - Công tác xây dựng nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM theo Kế hoạch số 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; tiếp tục lập, thẩm định và phê duyệt phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản cát. Kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện thu gom và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.
      - Tạo mọi điều kiện thuận lợi và triển khai kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Tập trung hoàn thành phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện của 5 huyện (Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Hải Hậu). Theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ nhà đầu tư triển khai dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1.
      - Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14/8/2017 về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/8/2017 điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
      - Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài tại công văn số 132/UBND-VP8 ngày 21/4/2016, các vụ việc mới phát sinh đặc biệt là các vụ tại công văn số 169/UBND-VP8 ngày 26/4/2017. Rà soát các tiêu chí thuộc bộ chỉ số phòng chống tham nhũng cấp tỉnh để tự chấm điểm trình Thanh tra Chính phủ. Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thanh tra năm 2018 đảm bảo chỉ thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm đối với 01 doanh nghiệp.
      -  Rà soát, nắm chắc các nguồn thu, tăng cường công tác chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2017. Tích cực vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra (78,5%). Chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII...

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |