news

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

(05:34, 10/06/2021)

    Chiều ngày 10/6, Thường trực HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức hội nghị để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, về nội dung chương trình kỳ họp: Sau diễn văn khai mạc và thông qua chương trình kỳ họp, Uỷ ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện: Bầu Ban Kiểm phiếu; Bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện và Trưởng, Phó Trưởng các Ban của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ; Bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ; Bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Uỷ ban MTTQ huyện Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND huyện trình các Tờ trình về dự kiến số lượng Ủy viên của các Ban HĐND huyện, phân Tổ đại biểu HĐND huyện, tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; Sau đó HĐND huyện thảo luận và thông qua các Nghị quyết. Về thời gian: Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 1/2 ngày, dự kiến khoảng từ ngày 30/6/2021 đến ngày 05/7/2021.
    Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã có ý kiến trao đổi, đóng góp một số nội dung liên quan, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp.
 


 

    Kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị và cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình, kế hoạch kỳ họp; đồng thời, bổ sung và lưu ý một số nội dung quan trọng tại kỳ họp. Để đảm bảo thành công kỳ họp, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với Thường trực HĐND huyện khoá XVIII chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp. Đề nghị UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện chỉ đạo phòng Nội vụ, cơ quan liên quan chuẩn bị các Đề án, Tờ trình, dự thảo nghị quyết và các điều kiện khác để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện khoá XVIII căn cứ vào chương trình hoạt động của HĐND huyện, chủ động thực hiện chương trình giám sát, thẩm tra các nội dung theo luật định. Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì, phối hợp với Toà án Nhân dân huyện xây dựng Tờ trình, Dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân huyện bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan có trách nhiệm báo cáo hoặc được phân công soạn thảo Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2021-2026 chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện chủ động tổ chức tuyên truyền, trang trí hội trường, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp. Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung, gửi các tài liệu về Thường trực HĐND huyện theo đúng lịch để chuẩn bị và phục vụ tốt kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |