news

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(05:13, 10/06/2021)

    Sáng ngày 9/6, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
 


 

    Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực cho cả nhiệm kỳ, các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã chọn nội dung đăng ký và thực hiện “làm theo” Bác theo chuyên đề hằng năm đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Huyện Hải Hậu đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với hình thức phong phú, đa dạng. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở các cấp được tăng cường. Thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập Chỉ thị 05 là nội dung sinh hoạt bắt buộc trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và là chủ đề để các đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề; là tiêu chí trong nhận xét, đánh giá cán bộ, kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và lãnh đạo quản lý hằng năm. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm". Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương IV khóa XII đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn huyện, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội...Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
    Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được tổ chức vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của chi bộ, kiểm điểm cuối năm và khi cần thiết. Kết quả kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân từ huyện tới cơ sở, cụ thể năm 2020: Số tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành kiểm điểm là 90/90 tổ chức. Kết quả xếp loại chất lượng: Đối với tổ chức cơ sở đảng có 14/90 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 69/90 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7/90 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Có 173/751 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 539/751 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 39/751 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Tính đến thời điểm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên có: 14.686 đảng viên, trong đó có: 2.214 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9.956 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 978 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống. Từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
    Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: Phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó trọng tâm là xây dựng xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững với 11 tiêu chí; xã, thị trấn với 20 tiêu chí. Kết quả nổi bật thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong phát triển kinh tế-xã hội, trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiêu biểu như: Năm 2020: Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến nền sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định, sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản phát triển và tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá; sản xuất công nghiệp phục hồi dần sau đợt bùng phát dịch Covid-19; hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được bổ sung, nâng cấp; các hoạt động giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm tiếp tục phát triển; an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công được đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) (theo giá SS 2010) đạt 7,07% .Tỷ trọng cơ cấu kinh tế các ngành trong tổng sản phẩm GRDP (giá hiện hành) Nông nghiệp - Thuỷ sản: 20,67%; Công nghiệp – Dịch vụ: 79,33%; năng suất lúa cả năm: 128,95 tạ/ha, tăng 7,4% so với kế hoạch và tăng 0,4% so với năm 2019, trong đó vụ Xuân: 75,63 tạ/ha; vụ Mùa: 53,32 tạ/ha. Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác đạt 135 triệu đồng, đạt kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn là 657,3 tỷ đồng, đạt 156% dự toán tỉnh giao và tăng 50% so với năm 2019 (nếu trừ thu tiền cấp quyền sử dụng đất thì tổng số thu từ kinh tế trên địa bàn đạt 149,2 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch tỉnh giao và bằng 99% so với năm 2019); xây dựng nông thôn mới: Có 2 xóm đạt và 131 đơn vị cấp xóm cơ bản đạt NTM kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” năm 2019, 3 xã Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu cơ bản đạt NTM kiểu mẫu; 374 đơn vị cấp xóm duy trì đạt NTM nâng cao từ 2-4 năm liên tục; 17 đơn vị cấp xóm đạt NTM nâng cao năm 2019; có 13 xã cơ bản đạt tiêu chí xã NTM nâng cao; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT, BT THPT, trung học nghề 90%, đạt kế hoạch; mức giảm tỷ suất sinh 0,25‰, đạt kế hoạch và duy trì mức sinh thay thế; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đến 31/12/2020 đạt 94,36% dân số (tăng 3,07% so với cùng kỳ năm 2019); tỷ lệ hộ nghèo 0,648% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 0,002%); giữ vững điển hình văn hoá cấp huyện của cả nước. Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, phát huy vai trò nêu gương cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp;  Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh biên tập thành tập bài giảng phù hợp với cấp học và lứa tuổi đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục toàn huyện. Việc đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác gắn với lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục huyện nhà là một việc làm thiết thực, bổ ích có tác dụng giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức góp phần quan trọng trong việc khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.
    Năm 2016 nhân dân và cán bộ huyện Hải Hậu đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016. 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Hải Hậu đã xuất hiện thêm nhiều những gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực (một số đơn vị điển hình như: tập thể xã Hải Đông, Hải Trung, Hải Thanh, Hải Tân, Hải Chính, Hải Nam, Hải Châu, Hải Giang, Công An huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu chiến binh huyện, về cá nhân có các đồng chí: Lã Ngọc Tiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Phúc, đồng chí Lê Văn Vụ - Chủ tịch UBND xã Hải Nam, đồng chí Lê Duy Dương- Chủ tịch UBND xã Hải Bắc, đồng chí Hoàng Văn Chiến - HUV, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, đồng chí Nguyễn Văn Hoan - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHHMTV khai thác công trình Thủy lợi huyện, em Lê Đức Anh - Học sinh lớp 9B, trường THCS Hải Hậu, ông Hoàng Đức Thiện - Giám đốc Công ty CP Thủy sản Thiên Phú, ông Nguyễn Văn Công - hội viên Hội nông dân xã Hải Xuân, ông Vũ Mạnh Hùng - giám đốc Công ty TNHH Sông Giang....).
 
 

    Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05 suốt 5 năm qua. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức vào đạo đức, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đề nghị các cấp, các ngành trước mắt phải quán triệt nghiêm túc Kết luận 01 của Bộ Chính trị, tập trung làm tốt những nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
    Một là, tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định: Quy định số 101 - QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo… Để việc “nêu gương” trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong sạch vững mạnh.
    Hai là, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp.  Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...
    Ba là, đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Bốn là, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là trong thực hiện 3 khâu đột phá và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2020-2025. Thực hiện tốt các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, các hoạt động lễ hội. Thực hiện tốt văn hóa công sở; chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và quan tâm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong huyện.
    Năm là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện,   chấn chỉnh, uốn nắn cách làm hình thức, chiếu lệ; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.
    Phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tin tưởng rằng, các địa phương, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện Hải Hậu sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện Hải Hậu huyện Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
 
 

    Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |