news

Vùng biển sáng Hải Hậu hôm nay

(05:45, 25/09/2014)


           Trong nắng thu vàng rực rỡ, đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi về huyện Hải Hậu (Nam Định) - một vùng quê văn hiến cách mạng. Đây là một trong năm huyện được ban chỉ đạo Trung ương chọn làm điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM) của cả nước. Đến nay huyện Hải Hậu đã đạt mức bình quân 17/19 tiêu chí, tăng 9 tiêu chí so với năm 2010. UBND tỉnh Nam Định đã công nhận 7 xã, thị trấn của huyện Hải Hậu đạt chuẩn cơ bản và đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu phấn đấu của Hải Hậu là năm 2014 có trên 75% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM và huyện hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2015.

            Hải Hậu là huyện đồng bằng ven biển lớn nhất tỉnh Nam Định với diện tích 230km2 dân số hơn 26 vạn người đang sinh sống trên 35 xã, thị trấn. Những năm trước đây, đời sống người dân trong huyện còn gặp nhiều khó khăn. Khi triển khai xây dựng NTM, ban đầu cán bộ đảng viên và nhân dân còn băn khoăn về cả nhận thức và cách làm. Đa số người dân có tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của chính quyền cấp trên và ngân sách nhà nước. Nhiều cán bộ địa phương còn lúng túng, chưa hiểu rõ thế nào là xây dựng NTM. Trước thực trạng như vậy, huyện đã tổ chức triển khai xây dựng NTM như thế nào để đạt được kết quả nêu trên? Trong câu chuyện trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tìm, chủ tịch UBND huyện Hải Hậu bộc bạch: Thế mạng của Hải Hậu chính là bề dầy truyền thống văn hoá và cách mạng. Huyện đã ba lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, 35 năm liên tục là điển hình văn hoá cấp huyện của cả nước. Do biết phát huy giá trị văn hoá trong cách nghĩ cách làm, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, từ kinh nghiệm làm điểm xây dựng NTM của xã Hải Đường (đơn vị được Ban chỉ đạo Trung ương chọn làm điểm cấp xã cho cả nước). Ban chấp hành đảng bộ huyện đã xây dựng 3 nghị quyết, 6 đề án về phát triển kinh tế xã hội, xác định rõ xây dựng NTM là việc làm cho chính mình. Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng NTM, huyện Hải Hậu đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng xóm, tổ dân phố và gia đình NTM. Các xã, thị trấn đều thực hiện phương thức: “làm từ đồng về làng, từ nhà ra xóm, từ xóm lên xã và nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”. Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, lãnh đạo huyện Hải Hậu đã tổ chức nghiên cứu 19 tiêu chí Quốc Gia về xây dựng xã, thị trấn NTM theo quyến định 491/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó cụ thể hoàn thành 12 tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố NTM và 8 tiêu chí xây dựng gia đình NTM. Đây là cách làm năng động sáng tạo trong xây dựng NTM ở huyện Hải Hậu, được lãnh đạo tỉnh Nam Định đánh giá cao. Cách làm này đã giúp cho người dân nhận thức rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của chính mình, khắc phục được tư tưởng coi đây là công việc của Đảng uỷ, UBND cấp xã. Trên cơ sở các tiêu chí xóm, tổ dân phố và gia đình NTM các chi bộ Đảng, tổ chức Chính trị - xã hội ở cơ sở tổ chức các cuộc họp để dân chủ bàn bạc, thảo luận, thực hiện quyền làm chủ của mình theo đúng phương châm : “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đảng bộ, nhân dân trong huyện đều quán triệt và nhận thức sâu sắc rằng việc dựng NTM xét đến cùng là phải đẩy mạnh sản xuất, nâng cao mức thu nhập của người dân. Chính người dân là chủ thể thực hiên và trực tiếp thụ hưởng. Do vậy, lãnh đạo huyện cùng cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Khi lòng dân đã đồng thuận, từ việc “khởi đầu nan” là dồn điền đổi thửa đến thực hiện quy hoạch chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mở rộng diện tích cây vụ đông, bê tông hoá các tuyến đường nội đồng đến việc phát triển kinh tế hộ, xây dựng đường dong xóm và sáng hoá đường nông thôn .... đều nhanh chóng trở thành hiện thực. Đặc biệt, phong trào thi đua xây dựng xóm, tổ dân phố, gia đình NTM ở Hải Hậu đã đạt kết quả ngoài sự mong đợi của cấp uỷ chính quyền. Ngay từ năm 2011 huyện Hải Hậu đã nhanh chóng hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, giảm số thửa bình quân xuống chỉ còn 1,9 thửa/ hộ; quy hoạch được vùng sản xuất, dồn được quỹ đất công để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Người dân trong huyện đã tự nguyện đóng góp 345ha đất nông nghiệp, 25 ha đất thổ cư để xây dựng các công trình giao thông, phúc lợi công cộng và góp trên 150.000 ngày công lao động. Qua 3 năm thực hiện các tiêu chí đã được cụ thể hoá, toàn huyện có 515/546 (94%) xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM, 95% số hộ dân đạt chuẩn gia đình NTM, trong đó nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ 363 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp và cá nhân ủng hộ 526 tỷ đồng (chiếm 42,4 % tổng nguồn vốn). Và điều kiện quan trọng đáng nói nhất là đến nay Hải Hậu không có khiếu kiện về dồn điền đổi thửa cũng như xây dựng NTM. Ông Phạm Văn Chiến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ Hải Hậu cho biết: Đạt đuợc kết quả trên có nhiều nguyên nhân cùng bài học kinh nghiệm nhưng chủ yếu nhất vẫn là sự lãnh đạo của Đảng và hỗ trợ của nhà nuớc, có cách làm sáng tạo phù hợp thực tế tại địa phương, thực hiện tốt công khai dân chủ, để người dân trực tiếp tham gia các tổ chức chính trị, xã hội phải vào cuộc. Đồng thời, đội ngũ cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua xây dựng NTM.

Chúng tôi được biết: Để thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Hậu thành huyện NTM vào năm 2015, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành chỉ thị về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng NTM. Trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, ban hành cơ chế khuyến khích thực hiện các tiêu chí khó như: Hỗ trợ giống, phân bón cho mô hình chuyển đổi sản xuất; hỗ trợ 121.000đồng cho mỗi thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện; hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi lò đốt rác xây dựng theo công nghệ Nhật Bản; hỗ trợ 50% số tiền huyện được điều tiết từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất  cho 16 trường học xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia...Trong tháng 8 vừa qua, Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định cũng đã có cuộc làm việc với huyện uỷ Hải Hậu về công tác xây dựng NTM. Lãnh đạo tỉnh Nam Định đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đảng bộ nhân dân huyện Hải Hậu trong những năm qua và nhấn mạnh: Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, đầu tư, tạo cơ chế chính sách hỗ trợ huyện Hải Hậu thực hiện mục tiêu  đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Bởi lẽ, đây là quyết tâm, nhiệm vụ không chỉ của huyện Hải Hậu mà là của tỉnh Nam Định, UBND tỉnh cùng các ngành liên quan có trách nhiệm tính toán , hỗ trợ đặc biệt để huyện Hải Hậu hoàn thành xây dựng NTM đúng lộ trình.

         Như vậy, niềm tin và quyết tâm trở thành huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2015 của Đảng bộ , chính quyền và  nhân dân Hải Hậu là hoàn toàn có cơ sở. Xin chúc cho vùng biển sáng Hải Hậu mãi sáng danh đơn vị Anh hùng, luôn phát huy truyền thống văn hoá và cách mạng, sớm về đích huyện NTM, xây dựng quê hưong ngày càng văn minh.

Hồ Thanh

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |