news

Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện Đề án số 06, Quý I/2024

(02:14, 03/04/2024)

    Sáng ngày 2-4, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện Đề án số 06, Quý I/2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện chủ trì hội nghị; các đồng chí thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện; thành viên Tổ công tác Đề án 06 các xã, thị trấn.
 


Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện Hải Hậu.

 

            Hội nghị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, (Từ ngày 01/01/2024 đến 29/3/2024).
Việc tổ chức thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu: từ ngày 01/01/2023 đến ngày 22/09/2023, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 40.670 hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến thuộc 18/25 lĩnh vực. Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 huyện đã tập trung đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số theo đúng lộ trình; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai Đề án đạt hiệu quả. Đặc biệt các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân từ đủ 14 tuổi; nâng cao tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua DVC trực tuyến đạt 99,3%; 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai công tác khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD và thông báo lưu trú qua DVC trực tuyến, phần mềm ASM; rà soát, làm sạch 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội để triển khai chi trả không dùng tiền mặt....đã kích hoạt 162.891/193.001 tài khoản định danh điện tử, đạt 84,4% chỉ tiêu tỉnh giao.
 


Các thành viên Tổ công tác Đề án 06 các xã, thị trấn dự tại điểm cầu các xã, thị trấn.
 

             Việc đơn giản hóa TTHC, đồng thời làm tốt việc niêm yết, công khai TTHC đã góp phần nâng cao chất lượng thể chế, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện TTHC được tốt hơn, góp phần chống tiêu cực, nâng cao sự hài lòng của nhân dân đối với các cấp chính quyền.
            Để đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia trong thời gian tới. Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đề án 06, những khó khăn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện, một số đơn vị còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, qua đó các đơn vị đã đưa ra những giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.
 


Đồng chí Trần Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị trực tuyến.
 

            Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá toàn diện, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó đồng chí yêu cầu các đơn vị thực hiện chưa đạt các chỉ tiêu đề ra khẩn trương tổ chức họp Tổ công tác Đề án 06. Xây dựng kế hoạch; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên và có cam kết về thời gian phấn đấu hoàn thành kế hoạch.
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa dạng, nhiều hình thức với nội dung dễ hiểu, dễ tiếp thu trên nhiều các nền tảng mạng xã hội, Trang thông tin điện tử của huyện, Đài phát thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn... để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp để họ hiểu rõ lợi ích của dịch vụ công trực tuyến; áp dụng các tiến bộ về công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số khi tham gia các hoạt động giao dịch trên môi trường điện tử, từng bước đẩy mạnh, tăng tỉ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
            Đề nghị các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các thành viên của Tổ Công tác Đề án 06 của huyện và các xã, thị trấn nhận thức đúng về Đề án này và các công việc phải thực hiện. Khi nhận báo cáo của các đơn vị, Công an huyện, Tổ Công tác Đề án 06 huyện phải kiểm tra kết quả tháng sau phải cao hơn tháng trước.
            Đề nghị sau hội nghị này, Tổ công tác Đề án 06 của huyện phân công cán bộ phục trách, các thành viên xuống các đơn vị làm việc, hướng dẫn và có yêu cầu đối với từng công việc cụ thể phải tiến hành ở các xã, thị trấn hiện nay nhiều tiêu chí chưa hoàn thành.            
            Yêu cầu các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn báo cáo đúng thời gian quy định. Đơn vị nào chưa có báo cáo, đề nghị gửi về UBND huyện qua Công an huyện trước ngày 5/4/2024 để tổng hợp chung và báo cáo lên tỉnh.
            Đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quyết liệt chỉ đạo các công việc của đơn vị liên quan đến Đề án 06, tạo chuyển biến trong thời gian tới và phải có cam kết về kết quả cao hơn trước. Trong hội nghị sau, nếu đơn vị nào có số liệu không thay đổi thì huyện sẽ kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo đơn vị đó.
            Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc các công việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như Kế hoạch của UBND huyện, báo cáo thường xuyên, kịp thời về lãnh đạo UBND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo./

            Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |