news

Hội nghị phản ánh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện

(09:57, 29/07/2022)

    Sáng ngày 27-7, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu giai đoạn 2022-2023 tổ chức họp phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác GPMB các dự án trong điểm trên địa bàn huyện gồm: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đường trục trung tâm huyện, khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực, lãnh đạo các xã, thị trấn có dự án triển khai.
 

hoi nghi phan anh cong tac giai phong mat bang cac du an trong diem tren dia ban huyen
 

    Dự án Xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu (giai đoạn 1) có quy mô diện tích là trên 150.000 m2 đi qua địa phận các xã Hải Hưng, Hải Bắc và thị trấn Yên Định, số hộ dân bị ảnh hưởng là 305 hộ. Đến nay, Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB huyện đã kiểm đếm xong toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất công do UBND các địa phương quản lý và toàn bộ diện tích đất trong khu dân cư tại xã Hải Hưng; đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để xây dựng giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.
    Dự án Xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý địa điểm thực hiện tịa xã Hải Lý và thị trấn Cồn, tổng mức đầu tư trên 228 tỷ đồng; quy mô diện tích gần 200.000m2 , số chủ sử dụng bị thu hồi đất là 116 hộ. Đã thực hiện xong kiểm đếm tài sản, vật kiến trức, cây trồng, vật nuôi đối với toàn bộ dự án và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, vẽ sơ họa mặt bằng xong cho toàn bộ các hộ dân thuộc phạm vi GPMB. Ngày 27/6/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với 53 hộ đã sử dụng đúng mục đích và đất do UBND xã Hải Lý, thị trấn Cồn quản lý; ngày 26/7/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB đã tổ chức hội nghị kết thúc công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tại xã Hải Lý và thị trấn Cồn.
    Dự án Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, quy mô diện tích trên 200.000m2, tổng mức đầu tư trên 147 tỷ đồng, số chủ sử dụng bị thu hồi đất là 131 hộ. Hội đồng huyện đã thực hiện xong kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi GPMB thực hiện dự án; đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để xây dựng giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.
    Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Hải Hậu thực hiện tại 7 xã gồm: Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Chính, Hải Xuân, Hải Triều, Hải Lý; tổng mức đầu tư trên 2.655 tỷ đồng, diện tích GPMB là trên 53ha. Trong đó, Hội đồng huyện đã tổ chức chi trả được 163/164 hộ có diện tích đất nông nghiệp; đối với đất trong khu dân cư Hội đồng huyện đã hoàn thành việc kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc, vây trồng, vật nuôi trên diện tích khu dân cư thuộc phạm vi GPMB tại các xã Hải Phúc, Hải Đông, Hải Chính, Hải Xuân, Hải Triều, Hải Lý; đã hoàn thiện thống kê phân loại nguồn gốc và tổ chức công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 75 hộ đủ điều kiện; có 38 hộ đủ điều kiện tái định cư. Ngoài ra UBND huyện đã có phương án tái định cư phân tán tại xóm 6,4,2 xã Hải Xuân, diện tích 5.700m2. Các vị trí khu tái định cư phân tán đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
    Tại hội nghị, đại diện các phòng chức năng của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã tham gia ý kiến, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện GPMB.
 

hoi nghi phan anh cong tac giai phong mat bang cac du an trong diem tren dia ban huyen
 

    Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện ghi nhận những kết quả rất quan trọng trong triển khai các dự án trọng điểm huyện đã thực hiện trong thời gian qua; Tuy nhiên, trước những khó khăn, tồn tại, phát sinh từ các dự án như: việc thiếu đồng bộ trong triển khai dự án, phối hợp giữa các bên liên quan chưa chặt chẽ, thiếu quy hoạch, quản lý hồ sơ, đất đai có lúc có nơi đã buông lỏng gây khó khăn cho việc hỗ trợ GPMB, … đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu:
    Ban Chỉ đạo các dự án nêu trên tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai GPMB, các thành viên thường xuyên kiểm điểm tiến độ thực hiện công việc. Trong quá trình triển khai thực hiện, có những khó khăn, vướng mắc phát sinh thì báo cáo ngay với lãnh đạo huyện để xử lý và có chỉ đạo kịp thời, nếu cần thiết sẽ xin ý kiến các Sở, ngành chức năng, UBND tỉnh để giải quyết, đảm bảo quyền lợi của người dân và tiến độ của dự án theo kế hoạch đã đề ra.
    Đối với cấp ủy đảng, chính quyền huyện và các xã, thị trấn cần phải xác định: thực hiện công tác GPMB là một nhiệm vụ trọng tâm của huyện, xã, thị trấn trong năm 2022. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự điều hành, quản lý thống nhất của các cấp chính quyền; sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội, người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, tập trung với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và đảm bảo lợi ích chính đáng song song với nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của người dân. Muốn như vậy, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; MTTQ và các ban ngành đoàn thể ở cơ sở nắm chắc, rõ hoàn cảnh, tâm tư tình cảm, nguyện vọng chính đáng của từng hộ gia đình, từ đó tuyên truyền, giải thích từng hộ dân thuộc dự án biết được quy hoạch tái định cư, cơ chế, chính sách hỗ trợ, để công dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình. Đặc biệt đối với các hộ chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần có cơ chế hỗ trợ, xã hội hóa tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư mới.
    Các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai thực hiện dự án, cũng như bồi thường, hỗ trợ bồi thường GPMB đảm bảo công khai, công bằng đúng quy định của pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc làm mất an ninh trật tự, phá hoại chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
    Và điều quyết định đến tiến độ, thành công của các dự án là khi người dân hiểu, nhận biết được lợi ích của dự án mang lại từ đó đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chia sẻ khó khăn với các cấp cùng tháo gỡ, thu hẹp dần những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác GPMB vì dự phát triển chung của xã hội ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |