news

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022

(09:48, 29/07/2022)

    Ngày 27/7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và phát biểu khai mạc.
 

khai mac lop boi duong kien thuc quoc phong va an ninh doi tuong 4 nam 2022
 

    Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả đồng chí Lưu Thị Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị: Các thành viên Hội đồng giáo dục QPAN huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho lớp học tiến hành đúng kế hoạch. Các đồng chí giáo viên trên cơ sở giáo án đã được chuẩn bị lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn đối với tình hình cơ quan để giúp người học những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Đối với các đồng chí học viên: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bố trí thời gian, sắp xếp công việc tham gia học tập đầy đủ, chấp hành nghiêm quy định của lớp học. Kết thúc nội dung học tập viết thu hoạch, phấn đấu 100% đạt yêu cầu trong đó có 85% khá giỏi trở lên; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình học tập và an toàn giao thông.
    Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 27/7 đến ngày 30/7, 130 học viên đại biểu HĐND, Trưởng phó các ban ngành đoàn thể, bí thư, trưởng xóm và các đối tượng khác tại 34 xã, thị trấn sẽ  được học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản của các luật và pháp luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.
 

khai mac lop boi duong kien thuc quoc phong va an ninh doi tuong 4 nam 2022
 

    Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị , địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở cơ. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh./.                                                               Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |