news

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XX)

(04:46, 26/08/2021)

    Sáng ngày 26/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XX) theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu ở huyện và 34 điểm cầu các xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trung Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Vũ Ngọc Hóa - Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Thường trực HĐND, nguyên lãnh đạo UBND huyện nghỉ hưu trên địa bàn; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;  các cán bộ, đảng viên các phòng, ban trực thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội; các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Dự Hội nghị tại 34 điểm cầu ở xã, thị trấn gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm.
 

hoi nghi hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien cac nghi quyet chuyen de toan khoa ban chap hanh dang bo tinh (khoa xx)

hoi nghi hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien cac nghi quyet chuyen de toan khoa ban chap hanh dang bo tinh (khoa xx)

hoi nghi hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien cac nghi quyet chuyen de toan khoa ban chap hanh dang bo tinh (khoa xx)

hoi nghi hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien cac nghi quyet chuyen de toan khoa ban chap hanh dang bo tinh (khoa xx)

hoi nghi hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien cac nghi quyet chuyen de toan khoa ban chap hanh dang bo tinh (khoa xx)

 

    Tại hội nghị, đồng chí  Vũ Ngọc Hóa - Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định quán triệt 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XX): Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 07-NQ/TU về tập trung xây dựng và phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU về xây dựng, phát triển kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đồng chí đã đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực Nghị quyết đề cập, những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 

hoi nghi hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien cac nghi quyet chuyen de toan khoa ban chap hanh dang bo tinh (khoa xx)
 

    Tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Vương –Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã triển Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 4/8/2021 của Huyện ủy Hải Hậu về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các cấp ủy Đảng cần quán triệt để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của tỉnh; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết chuyên để toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết trong phạm vi địa phương, đơn vị mình đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Thời gian tổ chức hội nghị hoàn thành trong tháng 10/2021. Sau học tập, các tổ chức cơ sở Đảng phải báo cáo kết quả học tập, chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 30/10/2021 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Như Xuân – Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |