news

Gặp mặt Kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

(10:59, 17/10/2017)

      Chiều ngày 16/10/2017, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức gặp mặt Kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng”. Về dự chúc mừng tại buổi gặp mặt có: đồng chí Nguyễn Văn Tìm- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí, đồng chí Phạm Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
      Cùng với sự hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã đư­ợc hình thành và phát triển, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng ở địa phư­ơng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 


 

      Ban Tổ chức đã tích cực tham mư­u có hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến. Quản lý và rèn luyện đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tham mưu cho cấp uỷ trong việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng, nâng cao phẩm chất, trình độ mọi mặt cho cán bộ đảng viên, từng bư­ớc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.
      Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị- tư tưởng, tạo được sự ổn định và thống nhất về tư tưởng và sự đồng thuận trong xã hội.
      Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham m­ưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất l­ượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng và các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giải quyết, kết luận các vụ việc đảm bảo có lý có tình, giữ vững nguyên tắc Đảng, nên đã góp phần vào việc đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm chủ trư­ơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc, giữ vững kỷ luật đảng, củng cố tổ chức đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
      Với phương châm "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", công tác dân vận của Đảng đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân, làm cho quần chúng hiểu rõ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nắm và hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, phản ánh kịp thời những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Thông qua hoạt động của Ban Dân vận Huyện uỷ, mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo ra nguồn lực vật chất, tinh thần to lớn thực hiện thắng lợi các ch­ương trình kinh tế- xã hội.
      Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan tham m­ưu giúp việc trực tiếp hàng ngày cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Thường xuyên thu thập thông tin, tổng hợp tình hình báo cáo kịp thời với Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để có chủ tr­ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Văn phòng còn thực hiện các chức năng là cầu nối, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Huyện uỷ và các tổ chức cơ sở đảng; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể chính trị, dự thảo các chỉ thị, nghị quyết và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ; đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ hành chính quản trị, văn thư­-l­ưu trữ và các nhiệm vụ khác phục vụ kịp thời cho các hoạt động của Huyện uỷ.
      Đặc biệt trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ thuộc các Ban của Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và cấp uỷ cơ sở tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển trên địa bàn toàn huyện..., tạo được sự đồng thuận cao và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân...
 


 

      Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận sự trưởng thành, nỗ lực và đóng góp quan trọng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện. Tự hào với truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và quê hương Hải Hậu, truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ, thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:
      Một là, tiếp tục phát huy truyền thống các cơ quan nỗ lực phấn đấu rèn luyện, nêu gương về đạo đức, lối sống, có phẩm chất chính trị vững vàng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
      Hai là, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng; xây dựng Đảng vững về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.
Trước mắt tập trung làm tốt công tác:
      - Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, tổ chức tốt việc kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020.
      - Tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh của các hệ thống chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện xây dựng huyện nông thôn mới bền vững và phát triển.
 


 


 

      Tại lễ kỷ niệm các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng” cho 18 đồng chí đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |