news

Bảo hiểm xã hội Hải Hậu 17 năm thành lập (16/02/1995 - 16/02/2012)

(05:16, 14/02/2012)

Ngày 01/8/1995, thi hành Quyết định số 83/QĐTCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu. Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc đặt tại thị trấn Yên Định- Hải Hậu- Nam Định.

Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu khi mới thành lập chỉ có 6 cán bộ viên chức. Sau 17 năm thành lập, cùng với sự phát triển của ngành, đến nay tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị là 20 người (18 người có trình độ đại học và 02 người có trình độ trung cấp- đang theo học đại học). Đây là đội ngũ cán bộ có trình độ, hiểu biết, nhiệt huyết với công việc và luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị dưới sự chỉ đạo của BHXH tỉnh; sự phối kết hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự đoàn kết, lỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên. Qua 17 năm thành lập, Bảo hiểm xã hội huyện đã luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào thành công chung của ngành BHXH tỉnh Nam Định.

 BHXH huyện có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Hải Hậu. BHXH huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH tỉnh, sự quản lý hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện.

Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; tiếp nhận hồ sơ của đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH. Đồng thời hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chính sách hưởng BHXH ngắn hạn và dài hạn; giám sát chống lạm dụng quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng BHYT.

Tổ chức việc chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe…) trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời và an toàn về tiền mặt, đúng đối tượng.

Trong năm 2011 đã thu BHXH, BHYT, BHTN của 245 đơn vị, số lao động tham gia BHXH 6.664 người. Tổng số đã thu trong năm 81.958.248.557đ,  đạt tỷ lệ 101,18%.

 Thu BHXH tự nguyện: Trong năm đã thu được 106 người tham gia BHXHTN, trong đó trong năm 2011 đã vận động được 35 người tham gia, với tổng số tiền thu được trong năm là 234.680.600,  đạt 109,15%.

 Thu BHYTTN: Kế hoạch tỉnh giao 3.180.000.000đ, đã thu được 3.028.656.200 đạt 95,24% KH.

Việc quản lý cấp sổ BHXH của người lao động ở các đơn vị thống nhất quản lý theo từng đơn vị có tủ đựng bảo quản cùng hồ sơ gốc do đơn vị quản lý ghi bổ sung tăng giảm khi có thay đổi công việc, mức lương thường xuyên đối chiếu với danh sách để ghi bổ sung chốt sổ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động đã cơ bản hoàn thành việc cấp sổ cho người lao động.

Cụ thể: - Tổng số sổ đã cấp trong năm: 796 sổ

- Tổng số tờ rời đã cấp trong năm: 877 tờ

- Tổng số thẻ BHYT đã cấp trong năm: 54.112 thẻ

- Tổng số thẻ BHYT đã cấp cho đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH:  7288 thẻ

- Tổng số thẻ ghép mã cho đối tượng là: 125 thẻ

Hằng tháng Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu chi trả thường xuyên cho 35 ban đại diện chi trả tại các xã thị trấn cấp cho 8.129 người với số tiền trên 14 tỷ đồng/tháng và trực tiếp chi trả tiền truy lĩnh lần đầu, một lần tại văn phòng cơ quan BHXH huyện 805 lượt người là 6,8 tỷ đồng. Kiểm tra thanh quyết toán với đơn vị nhanh gọn chính xác đối chiếu cụ thể chữ ký danh sách, trường hợp ký nhận thay không đảm bảo nguyên tắc yêu cầu cần chấn chỉnh ngay. Trong năm đã chi trả cho 8.129 người hưởng thường xuyên hàng tháng là 174.440.566.900đ. Giải quyết chế độ ốm đau cho 493 người với số tiền 216.546.000đ; trợ cấp thai sản cho 289 người, số tiền 2.178.140.100 đ;  trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khoẻ cho 30 người, số tiền 30.417.500đ.

Phối kết hợp chặt chẽ với Bệnh viện đa khoa huyện thực hiện chế độ BHYT cho người có thẻ BHYT trên địa bàn là 28.444 lượt người với chi phí hơn 15 tỷ đồng.

Những kết quả Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu đạt được trong những năm qua và nhất là năm 2011 đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước; đồng thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình nhất định Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu sẽ thực hiện thành công tiêu chí tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, sớm đưa Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới.

 

Nguyễn Sơn Hùng- BHXH Hải Hậu

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |