news

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; sơ kết 2 năm xây dựng xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển; phát động năm hành động vì môi trường

(08:50, 16/05/2018)

      Sáng ngày 15/5, tại nhà Văn hóa huyện, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; sơ kết 2 năm xây dựng xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển; phát động năm hành động vì môi trường. Dự, chỉ đạo hội nghị đại biểu tỉnh có các đồng chí: Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Chung - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Công Hiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đỗ Hải Điền - Phó Giám đốc Sở NN&PT NT, Phạm Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc các ban, sở, ngành của tỉnh. Đại biểu của huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Tìm - Bí thư Huyện ủy; Mai Văn Quyết - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan của huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ một số ngành, đoàn thể chính trị các xã, thị trấn, cán bộ các xóm, TDP tiêu biểu của 35/35 xã, thị trấn.
 


 

      10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn huyện Hải Hậu có sự phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 7,22% (tăng 1,46% so năm 2008). Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp: Năm 2017 ngành công nghiệp- xây dựng đạt 44% (tăng 16,1% so năm 2008), ngành dịch vụ- du lịch đạt 32,6% (tăng 8,9% so năm 2008), ngành nông nghiệp- thủy sản còn 23,4% (giảm 25% so năm 2008). Sản phẩm bình quân đầu người đạt 39,02 triệu đồng (tăng 29,39 triệu đồng so năm 2008), giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác đạt 112 triệu đồng (tăng 45,16 triệu đồng so năm 2008). Đã hình thành 7 vùng sản xuất tập trung cho thu nhập bình quân 135- 160 triệu đồng/ha/năm. Đến nay toàn huyện có 44 hợp tác xã được thành lập mới tại 34/35 xã, thị trấn, tổng vốn góp điều lệ của HTX là gần 39 tỷ đồng. Văn hóa, y tế, môi trường tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng. Đời sống nhân dân ngày được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách Bảo trợ xã hội giảm còn 2%. Giữ vững điển hình văn hoá- thông tin cấp huyện của cả nước. Trong 8 năm xây dựng nông thôn mới (2010- 2017) các xóm, TDP, các xã, TT đã huy động 905,3 tỷ đồng, nhân dân góp 345 ha đất và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng. Đến nay, toàn huyện có 1.964,2 km đường giao thông đạt chuẩn quốc gia. Các xóm, TDP, các xã, TT đã huy động trên 75,2 tỷ đồng để làm hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện Hải Hậu đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2016, huyện phát động phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Đến tháng 5/2018 có 498/546 xóm, TDP (bằng 91,2% ) được công nhận xóm, TDP đạt nông thôn mới bền vững và phát triển.  Kết quả thực hiện 20/20 tiêu chí xã, thị trấn NTM theo Quyết định số 4546 của UBND huyện bình quân toàn huyện đạt 18,5/20 tiêu chí.
      Cũng tại hội nghị đã triển khai kế hoạch phát động năm hành động vì môi trường nông thôn mới “Xanh - Sạch - Đẹp” để phát triển bền vững.
 


 

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới của huyện Hải Hậu. Đồng chí cũng đề nghị: từ việc rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Xây dựng Hải Hậu trở thành huyện điển hình về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Lấy cảnh quan, không gian, môi trường nông thôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững” làm động lực thúc đẩy; Xây dựng nông thôn huyện Hải Hậu phát triển toàn diện và bền vững trên tất cả các tiêu chí nông thôn mới cấp xóm, cấp xã và cấp huyện; Xác định xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại huyện Hải Hậu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, liên tục của Đảng bộ, quân và dân toàn huyện; Xây dựng nông thôn mới huyện Hải Hậu phải gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
 


 

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Xây dựng NTM bền vững và phát triển song hành cùng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó phương châm là “làm từ nhà ra xóm, TDP”. Phấn đấu năm 2018: có 100% số xóm, TDP của huyện đạt “Xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển” và trên 50% số xã, thị trấn đạt “Xã, thị trấn nông thôn mới bền vững và phát triển”; có 4 xóm, TDP đạt NTM kiểu mẫu. Năm 2019: Mỗi xã, thị trấn có ít nhất một xóm, TDP NTM kiểu mẫu về “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2018- 2023, có 100% xã, thị trấn đạt “Xã, thị trấn nông thôn mới bền vững và phát triển”. Trên cơ sở các Nghị quyết về Chương trình thí điểm xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu "Sáng -  Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững giai đoạn 2018 - 2023", UBND huyện và các xã, thị trấn tổ chức quán triệt Nghị quyết và ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình thí điểm, Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu huyện Hải Hậu giai đoạn 2018 - 2023”. Tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình. Phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu huyện Hải Hậu giai đoạn 2018 - 2023”. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình. Huy động tổng hợp các nguồn lực thực hiện Chương trình. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phương pháp, cách làm của các địa phương khác vào điều kiện cụ thể của huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình. Năm 2018 là năm hành động về môi trường nông thôn mới vì thế cần tạo sự đổi mới nhận thức trong từng cá nhân, từng gia đình chung tay xây dựng môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã phát động phong trào thi đua lập thành tích cao nhất hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập huyện và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ kháng chiến chống Pháp (theo kế hoạch sẽ tổ chức vào dịp Quốc khánh 02/9).
 


 

      Tại hội nghị đã khen thưởng cho các xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2017, các đơn vị thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  XSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO  |