news

Hội nghị báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện về việc thực hiện Quyết định số 321 ngày 17/04/2018 của Hội đồng thành viên Agribank

(05:42, 10/05/2018)

      Chiều ngày 8/5, tại Agribank chi nhánh Cồn đã tổ chức hội nghị báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện về việc thực hiện Quyết định số 321/QĐ-HĐTV-TCTL, ngày 17/04/2018 của Hội đồng thành viên Agribank về việc điều chỉnh phạm vi quản lý của chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Nam Định. Dự, chúc mừng hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tìm - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Mai Văn Quyết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
 


 

     Theo đó, từ 0 giờ ngày 01/5/2018, ngân hàng Agribank chi nhánh Cồn sáp nhập Agribank chi nhánh Thịnh Long thành trung tâm giao dịch tại trụ sở Agribank chi nhánh Cồn - Nam Định, với tổng số 33 cán bộ, nhân viên được biên chế, 2 chi bộ và 21 đảng viên. Ban giám đốc gồm có 1 đồng chí giám đốc và 4 đồng chí phó giám đốc. Chi nhánh hiện có 2 phòng giao dịch trực thuộc là phòng giao dịch Thịnh Long và Hải Phong. Theo báo cáo sơ bộ khi sáp nhập tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh là trên 832 tỷ đồng, tổng dư nợ là gần 995 tỷ đồng.
 


 

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những đóng góp của chi nhánh đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, chi ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),  Chỉ thị 05, và các quy định của Trung ương, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, phát triển kinh tế của địa phương. Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại địa phương, chú trọng tiền gửi dân cư và các nguồn vốn rẻ, giữ vững và duy trì ổn định nguồn vốn huy động. Đồng thời tăng cường công tác quảng bá, thông tin, tuyên truyền về công tác huy động vốn. Duy trì thường xuyên và ngày càng cải tiến, nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thực hiện đầu tư có chọn lọc, ưu tiên vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kết hợp với cho vay doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Coi việc phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng là một hình thức marketing hiệu quả và có tính lâu dài. Qua đó từng bước khẳng định hơn nữa thương hiệu, vị thế của Agribank trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |