news

Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(05:31, 11/05/2018)

      Sáng ngày 11/5 UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng chí Vũ Ngọc Trường – Phó Chủ tịch Thường trực UBND dự, chỉ đạo Hội nghị.
      Thực hiện Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an tập trung xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân. Ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSDL quốc gia về dân cư và ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện.
 


 

      Tại hội nghị các đại biểu nghe đồng chí Phó Trưởng Công an huyện báo cáo Chỉ thị số 07 ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kế hoạch số 82 của UBND huyện về triển khai Chỉ thị số 07 ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hội nghị thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của huyện gồm 17 thành viên (gọi tắt là Ban chỉ đạo 896) do đồng chí Vũ Ngọc Trường – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm trưởng ban; thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
      Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng Phòng cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh hướng dẫn quy trình thu thập thông tin dân cư; cách phát phiếu, viết phiếu, thu phiếu thu thập thông tin về dân cư.
 


 

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị ngay sau Hội nghị này các xã, thị trấn tập trung nghiên cứu các văn bản về triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến mọi tổ chức, cơ quan và mọi tầng lớp nhân dân hiểu về Đề án. Đồng thời tiến hành thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 cấp xã, thị trấn. Tập trung chỉ dạo tổ chức thu thập thông tin về dân cư đảm bảo chính xác, hiệu quả, đúng tiến độ; thời gian thực hiện bắt đầu ngay sau khi Ban chỉ đạo 896 huyện tổ chức tập huấn đến ngày 15/9/2018. Nguồn kinh phí triển khai Đề án trước mắt được trích từ ngân sách địa phương cho những cán bộ trực tiếp triển khai. Đồng chí cũng đề nghị các phòng ban, cơ quan huyện tùy theo chức năng nhiệm vụ phối hợp để thực hiện Đề án một cách tốt nhất.

Như Xuân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |