news

Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(03:25, 29/06/2020)

    Sáng ngày 29/6, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
    Theo kế hoạch, 08giờ 00 phút  ngày 1/7/2020, HĐND huyện sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri tại 09 điểm thuộc 09 đơn vị bầu cử: Điểm tiếp xúc cử tri số 1, gồm các xã: Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng và thị trấn Yên Định, tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Hải Hưng. Điểm tiếp xúc cử tri số 2, gồm các xã: Hải Thanh, Hải Hà, Hải Phúc và Hải Lộc, tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Hải Hà. Điểm tiếp xúc cử tri số 3, gồm các xã: Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang và Hải Lý, tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Hải Đông. Điểm tiếp xúc cử tri số 4, gồm các xã: Hải Trung, Hải Anh và Hải Minh, tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Hải Anh. Điểm tiếp xúc cử tri số 5, gồm các xã: Hải Bắc, Hải Phương, Hải Long và Hải Tân, tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Hải Bắc. Điểm tiếp xúc số cử tri 6, gồm các xã: Hải Phú, Hải Sơn và Hải Đường, tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Hải Sơn. Điểm tiếp xúc cử tri số 7, gồm các xã: Hải Hòa, Hải Châu và thị trấn Thịnh Long, tổ chức tiếp xúc tại xã Hải Châu. Điểm tiếp xúc cử tri số 8, gồm các xã: Hải Cường, Hải Chính, Hải Triều, Hải Xuân và thị trấn Cồn, tổ chức tiếp xúc tại xã Hải Triều. Điểm tiếp xúc cử tri số 9, gồm các xã: Hải An, Hải Giang, Hải Ninh, Hải Phong, tổ chức tiếp xúc tại xã Hải Ninh. Thành phần tham dự tiếp xúc cử tri gồm: Các đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn, đại biểu huyện, đại biểu xã, thị trấn. Riêng tại xã, thị trấn đặt địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri: Mời đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng, phó các ban HĐND; Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí công chức chuyên môn của UBND xã; Bí thư chi bộ- Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng xóm, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội các xóm và cử tri có nguyện vọng quan tâm đến tiếp xúc cử tri. Nội dung tại buổi tiếp xúc cử tri sẽ được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo ngắn gọn về kết quả  kỳ họp thứ 13, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất  thường) và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện. Kết quả thực hiện về nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.  Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 13 HĐND huyện đến nay. Tiếp đó, UBND xã, thị trấn (nơi đặt địa điểm tiếp xúc cử tri) báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của địa phương và những kiến nghị đề xuất với HĐND huyện. Sau đó, cử tri phát biểu ý kiến. Đại diện lãnh đạo UBND huyện phát biểu làm rõ những vấn đề liên quan (nếu có). Đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện phát biểu tiếp thu và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 


 

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Để buổi tiếp xúc cử tri được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức dẫn chương trình, duy trì buổi tiếp xúc cử tri, phân công cán bộ tổng hợp và chuẩn bị ý kiến cử tri và phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri. Căn cứ vào kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện, Tổ trưởng đại biểu HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của Tổ và phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn để tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri. Chương trình, thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri phải được thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn để cử tri biết và tham gia. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện phân công đại biểu thực hiện các công việc liên quan đến tiếp xúc cử tri tại các điểm tiếp xúc cử tri, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |