news

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nam Định năm 2020

(07:42, 25/06/2020)

    Sáng ngày 24/6, tại Nhà văn hóa huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nam Định năm 2020. Đồng chí Vũ Văn Kỳ – Phó Chủ tịch UBND huyện về dự hội nghị.
 


 

    Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh năm 2020 tại hội nghị cho thấy: Trong công tác chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo với các nội dung triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình OCOP năm 2020, đồng thời đã ban hành Quy định mức chi hỗ trợ triển khai, thực hiện.UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình OCOP 2020 trên địa bàn, hướng dẫn chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ sở sản xuất đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020. Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm. Ngày 26/2/2020, UBND tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá, phân hạng 26 sản phẩm OCOP của huyện Hải Hậu, trong quá trình đánh giá, Hội đồng đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế tại một số cơ sở sản xuất tại huyện Hải Hậu. Kết quả đến ngày 14/4/2020, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020 cho 26 sản phẩm. Trong đó chỉ có 1 sản phẩm 4 sao, còn lại các sản phẩm khác ở mức 3 sao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 62 sản phẩm của 29 cơ sở sản xuất được UBND tỉnh công nhận  sản phẩm ocop đạt 3 sao, 4 sao (trong đó có 18 sản phẩm 4 sao và 44 sản phẩm đạt 3 sao. Công tác tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm đăng ký chương trình ocop năm 2020. Trong tháng 5 năm 2020, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn chương trình ocop và UBND huyện thành phố tổ chức các nhóm tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp trên 80 sản phẩm tại 80 cơ sở sản xuất, đăng ký tham gia chương trinh ocop năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát cho thấy có khoảng 40 sản phẩm cơ bản đáp ứng điều kiện để hoàn thiện sản phẩm OCOP đạt 3 sao, các sản phẩm còn lại cần tiếp tục cải tiến, nâng cấp theo tiêu chí OCOP.
    Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Ơn – cố vấn OCOP Quốc gia giới thiệu kinh nghiệm tổ chức phòng trào mỗi xã một sản phẩm ở Nhật Bản, Thái Lan và một số địa phương trong nước. Hướng dẫn về chu trình thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm từ việc đăng ký sản phẩm, xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP...
 


 

    “Mỗi xã một sản phẩm” là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị gắn phát triển nông thôn với đô thị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương trình được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong toàn quốc với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |