news

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

(09:30, 21/11/2019)

      Sáng ngày 21/11 UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho các đại biểu là lãnh đạo UBND, văn phòng, thống kê làm công tác Văn phòng HĐND-UBND và công việc Nội vụ các xã, thị trấn, các đại biểu là lãnh đạo cơ quan và công chức làm văn thư, lưu trữ của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đồng chí Vũ Ngọc Trường – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã về dự, chỉ đạo Hội nghị.
 


 

     Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội vụ trực tiếp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ gồm: Thông tư số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng ciw bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Thông tư số 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Thông tư số 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
    Theo đó, nội dung tập huấn được xây dựng rõ ràng, phù hợp tập trung đi sâu vào các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể, từng đối tượng trong cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ cụ thể của công tác văn thư lưu trữ như: quản lý văn bản đi, đến; quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; thu thập, bổ sung tài liệu và thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức…
 


 

    Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được cập nhật một số văn bản mới quy định, hướng dẫn của ngành về công tác văn thư lưu trữ, xác định rõ tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ nói chung và công tác lập hồ sơ công việc nói riêng trong hoạt động quản lý, điều hành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, mỗi cá nhân hiểu và nâng cao hơn trách nhiệm của mình đối với công tác văn thư lưu trữ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị.

Như Xuân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |