news

70 năm Truyền thống LLVTND huyện (15/6/1947-15/6/2017), nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

(10:35, 09/06/2017)

      Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu (15/6/1947 - 15/6/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho Lực lượng vũ trang nhân dân huyện. 
     Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định, Lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu được sinh ra và lớn lên trong cao trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trải qua chặng đường lịch sử đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang, Đảng bộ, Lực lượng vũ trang huyện đã lập nên nhiều thành tích, chiến công đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
      Trong cao trào cách mạng 1930-1931, ngày 26/7/1931, tổ Đảng Hội Khê đã lãnh đạo nông dân phối hợp cùng nông dân Lạc Nghiệp (Xuân Trường), Quất Lâm (Giao Thuỷ) biểu tình đấu tranh chống thuế. Cuộc đấu tranh đã buộc địch phải giảm thuế thân mỗi suất hai hào. Đồng chí Trần Văn Chử quê xã Quần Phương Trung (xã Hải Trung ngày nay) là chiến sĩ cộng sản từ năm 1930, bị địch bắt giam ở Côn Đảo. Năm 1936 đồng chí được ra tù tiếp tục tổ chức các đoàn thể bí mật, tập hợp nông dân, thợ thủ công xây dựng lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.
      Cách mạng tháng Tám thành công, Nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, nhưng thực dân Pháp vẫn dã tâm quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Đáp lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Đảng và Bác Hồ kính yêu “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Ủy ban kháng chiến hành chính huyện được thành lập. Lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu đã sát cánh cùng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Đại đội Đề Thám (Đại đội 91) của tỉnh Nam Định, anh dũng, kiên cường bám trụ chiến đấu, góp phần cùng các địa phương khác ở Bắc bộ phá sản âm mưu “Đánh nhanh, thắng nhanh” của địch; đồng thời chuẩn bị lực lượng, hậu phương vững chắc, bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện.
      Lúc này, yêu cầu chiến đấu tiêu diệt giặc ngoại xâm giải phóng quê hương, đất nước được đặt ra và trở thành nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi khách quan của quân dân huyện nhà. Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 15/6/1947 Huyện đội dân quân Hải Hậu chính thức được thành lập do đồng chí Thành Tất Đạt (tên thật là Nguyễn Văn Chúc) làm Huyện đội trưởng. Đồng thời, theo chỉ thị của tỉnh, huyện rút gọn đại đội "Tự vệ lưu động" lập thành Trung đội 160 do đồng chí Vũ Đình Trọng làm Trung đội trưởng, đồng chí Vũ Đức Trạch làm Chính trị viên. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền địa phương lúc đó. Nhiệm vụ của Huyện đội dân quân lúc này là bảo vệ chính quyền cách mạng, phát triển chiến tranh du kích và là lực lượng nòng cột cho các cuộc đấu tranh vũ trang chống kẻ thù xâm lược, kiềm chế, không để bọn phản động lợi dụng kích động quần chúng, vừa giữ vững chính quyền lại vừa bảo vệ được chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước. Từ đây Lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu bước sang giai đoạn phát triển mới, được xây dựng, quản lý, chỉ huy chặt chẽ, thống nhất; hiệu suất hoạt động, chiến đấu và công tác ngày càng cao.
 


      Đài Chiến thắng Cầu Đôi ngày 12/01/1952
 

      Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, Ủy ban hành chính kháng chiến huyện, Lực lượng vũ trang huyện, từ một Trung đội với quân số trên 3.000 du kích ở cơ sở, đến năm 1949 đã phát triển lên gần 18.000 đội viên.
      Ngày 28/5/1951 Đại đội 28 bộ đội địa phương của huyện được thành lập đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực và dân quân du kích các xã, nắm chắc thời cơ cùng với nhân dân diệt tề, trừ gian, bảo vệ tổ chức đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên, củng cố căn cứ du kích, xây dựng lực lượng trong thời kỳ khó khăn, ác liệt nhất (đặc biệt là thời kỳ địch tạm chiếm "2 năm 4 tháng" từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1952).
Vận dụng cách đánh du kích độc đáo, sáng tạo LLVT huyện đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, kiên cường bám trụ, chiến đấu dũng cảm, đánh 1.169 trận lớn, nhỏ, diệt 96 ban tề vũ trang, 7.740 tên địch, phá huỷ 13 xe cơ giới, thu hàng nghìn tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm các loại, những địa danh như: Văn Đàn, Văn Lý, Xương Điền, Cầu Đôi, Đông Biên… đã mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của quê hương Hải Hậu. Cùng với những thành tích trong chiến đấu, huyện Hải Hậu đã tiễn 2.178 thanh niên lên đường đánh giặc. Những tấm gương anh dũng hy sinh như liệt sỹ: Trần Văn Chử, Trần Thiện Rụ, Vũ Giao Hoan và nhiều đồng chí khác, đã góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi vẻ vang.
 


 Giải phóng Đông Biên ngày 04/6/1954
 

      Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với quân và dân cả nước, Lực lượng vũ trang huyện ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ miền Bắc Xã hội chủ nghĩa; vừa xây dựng, kiện toàn cơ quan quân sự các cấp, phát triển lực lượng dân quân du kích, vừa tham gia cải cách ruộng đất, chống cưỡng ép di cư, vận động hợp tác hoá nông nghiệp, cải tạo công - thương nghiệp... Năm 1965, đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ, ồ ạt đưa quân vào miền Nam, đồng thời mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ra miền Bắc. Với tinh thần “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với các lực lượng bắn rơi 13 máy bay, bắn cháy 3 tàu chiến Mỹ, chi viện cho tiền tuyến hơn 170.000 tấn thóc, 11.000 tấn thịt lợn hơi, 700.000 tấn muối, 6.500 tấn hải sản và nhiều sản phẩm khác. Thực hiện khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện đã tiễn 25.695 người con quê hương ra chiến trường. Những thành tích và chiến công của quân và dân Hải Hậu đã góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 


Nữ Dân quân du kích Hà Thị Nhiên kéo xác máy bay Mỹ bị ta bắn rơi tại bãi biển Hải Thịnh
 

      Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Lực lượng vũ trang huyện vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa tham gia lao động sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp hàng vạn ngày công xây dựng các công trình văn hoá; tiếp tục chi viện trên 2 vạn thanh niên lên đường tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới ở hai đầu Tổ quốc, tổ chức các đơn vị tăng cường lên biên giới phía Bắc tham gia chiến đấu, xây dựng tuyến phòng thủ quốc gia và làm nghĩa vụ quốc tế.
      Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang huyện đã thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.
 


 Năm 1978, Thiếu tướng Nguyễn Quyết gắn Huy hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ chống Mỹ lên quân kỳ Quyết thắng cho huyện Hải Hậu
 

      Công tác giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thường xuyên được quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.
Công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng và hiệu quả; thực hiện tốt các Quyết định 47, 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách cho các đối tượng, đến nay toàn huyện đã chi trả trợ cấp cho trên 30 nghìn đối tượng, với số tiền trên 100 tỷ đồng; thực hiện nghiêm Pháp lệnh về người có công chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ neo đơn, xây dựng Nhà tình nghĩa… góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
      Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Lực lượng vũ trang huyện đã huy động được 222 ngày công tham gia ủng hộ giúp đỡ nhân dân xây dựng công trình phúc lợi địa phương; vận động trên 200 hộ gia đình quân nhân dự bị, dân quân tự vệ tự nguyện hiến 2,7 héc ta đất xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hoá xóm, tổ dân phố, nâng cấp hệ thống thoát nước với số tiền trên 1 tỷ đồng;
      Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu đã không ngừng lớn mạnh, luôn bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương; Lực lượng vũ trang huyện được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng SSCĐ không ngừng được nâng cao, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.
 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Hải Hậu năm 1988
 

      Những thành tích to lớn đó, Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu đã 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới; năm 2011, LLVT huyện được Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Nhiều năm liền được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, BTL Quân khu 3, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen và hàng nghìn cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại.
      Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT huyện (15/6/1947-15/6/2017) và những thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đạt được. Kính cẩn nghiêng mình, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người anh Cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, đời đời ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; vô cùng biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí thương binh, bệnh binh các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.
 


Năm 2004, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu
 

      Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế nước ta có triển vọng tăng trưởng cao hơn, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do sự tác động nhiều mặt của tình hình thế giới và những vấn đề phức tạp mới phát sinh;
      Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá ta; lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ và hạ thấp uy tín của Đảng, gây hoang mang, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên, Lực lượng vũ trang và nhân dân, qua đó kích động gây rối an ninh chính trị. Đối với Quân đội, chúng tìm mọi cách thực hiện ý đồ “phi chính trị hóa”, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, nhằm từng bước làm cho Quân đội ta mất phương hướng, mục tiêu chiến đấu...
      Để LLVT cùng với nhân dân huyện nhà tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, đòi hỏi lực lượng vũ trang huyện nhà phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụ thể là:
      - Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện phải góp phần tích cực cùng với toàn Đảng, toàn dân làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra.
      - Tham mưu cho các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong củng cố và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh.
      - Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tích cực tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giữ vững ANCT, TTATXH xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm thống nhất cả về ý chí và hành động. Tích cực nâng cao đời sống vật chất tinh thần; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật.
 

 


Các đồng chí: Nguyễn Văn Tìm-Bí thư Huyện ủy; Trần Văn Chinh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Văn Chiến-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND huyện tại lễ giao nhận quân năm 2017
 

      Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT huyện là dịp ôn lại lịch sử vẻ vang, những chiến công oanh liệt của quân và dân huyện nhà. Lực lượng vũ trang Hải Hậu quyết tâm giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng, bảo vệ quê hương Hải Hậu văn hóa, huyện anh hùng, nông thôn mới bền vững và phát triển.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  KQXSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO website 2017  |