news

Họp Ủy ban bầu cử huyện và các tiểu ban triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(05:44, 19/02/2021)

     Sáng ngày 19/02, Ủy ban bầu cử huyện và các tiểu ban họp triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.
 


 

    Tại hội nghị, đã thông qua báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban bầu cử huyện và Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử gồm: Tiểu ban đảm bảo công tác tuyên truyền; Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo công tác y tế; Quyết định về việc ấn định các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 8 đơn vị bầu cử, tổng số lượng đại biểu được bầu là 40 đại biểu (mỗi đơn vị 5 đại biểu).
 


 

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của của cuộc bầu cử lần này, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Việc giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật….Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử theo đúng Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, các quy định của Đảng, Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của TƯ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo bầu cử huyện để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất.
    Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: nhiệm vụ của các cấp là vừa đảm bảo cuộc bầu cử thành công, vừa đảm bảo an toàn, sức khỏe của nhân dân là trên hết. Do vậy, việc chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử phải song hành cùng việc lên các phương án thích ứng theo hướng dẫn của cấp trên, sẵn sàng cho mọi tình huống vừa chống dịch, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
    Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu và yêu cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các văn bản về triển khai công tác bầu cử theo đúng Luật; bổ sung nhân sự vào ủy ban bầu cử của huyện và các tiểu ban để kịp thời triển khai công tác bầu cử đến các địa phương theo đúng lịch trình; có kế hoạch tuyên truyền và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho sát với tình hình của thực tế ở địa phương; công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội cần triển khai một cách chặt chẽ và trước mắt cần tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân từ huyện tới cơ sở, phòng chống dịch Covid-19.
    Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp dự kiến tiến hành vào chủ nhật, ngày 23-5-2021./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |