news

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các cơ quan chuyên môn kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân

(10:01, 19/02/2021)

    Vừa qua, đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã đi kiểm tra tiến độ sản xuất vụ Xuân, vệ sinh môi trường và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong toàn huyện.
            Trong thời gian qua các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tích cực chỉ đạo và tổ chức sản xuất vụ Xuân 2021, đã khai thác tốt nguồn nước, thực hiện làm đất theo phương châm ruộng chờ mạ. Qua kiểm tra đánh giá, tính đến thời điểm này toàn huyện cấy, sạ vụ Xuân được khoảng trên 80 % tổng diện tích, thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất vụ Xuân. Mỗi địa phương tùy theo vùng áp dụng các phương pháp gieo sạ, cấy thủ công và kết hợp cấy máy phù hợp. Trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh; công tác vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện và duy trì tương đối tốt dịp trước, trong Tết Nguyên đán. Toàn huyện trồng trên 4.500 cây bóng mát.
 
 

            Để tiếp tục chỉ đạo, tổ chức sản xuất vụ Xuân 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:         
            Tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương hoàn thành gieo cấy lúa Xuân trước ngày 20/02/2021; hoàn thành gieo trồng rau màu vụ Xuân trước ngày 30/02/2021; triển khai chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ Xuân theo đúng quy trình. Phát động trồng cây đầu Xuân; các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các tuyến đường giao thông, nơi công cộng, trụ sở, khu xử lý rác thải tập trung triển khai trồng cây phù hợp với khuôn viên, cảnh quan; trồng cây đồng chủng loại, trồng sớm trong điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tỷ lệ sống của cây.
             Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, trong đó chú trọng phòng, chống bệnh: dịch tả lợn Châu Phi, lợn tai xanh, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu bò, cúm gia cầm,… Tổ chức thống kê đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm 20/02/2021 để phục vụ triển khai tiêm phòng vụ Xuân.
             Đôn đốc các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung vệ sinh, cải tạo ao đầm để phục vụ thả tôm cá vụ Xuân; quản lý chặt chẽ vật tư, con giống đảm bảo chất lượng.
             Đôn đốc các chủ tàu cá tích cực bán ngư trường khai thác thủy sản đảm bảo an toàn trên biển, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về chống khai thác bất hợp pháp (IUU); tiếp tục lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, thực hiện công khai chính sách theo quy định và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về huyện trước ngày 31/3/2021 (qua phòng Nông nghiệp và PTNT).
             Rà soát lại toàn bộ các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, chủ động bổ sung, hoàn thiện các nội dung tiêu chí chưa đạt yêu cầu để phục vụ lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận xã, thị trấn đạt nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
             Công ty TNHH Một thành viên KTCT thủy lợi Hải Hậu tiếp tục khai thác tốt nguồn nước, điều hành linh hoạt hệ thống đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc, sinh trưởng của lúa Xuân và vệ sinh môi trường.
             Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cử cán bộ kỹ thuật đã được phân công phụ trách xã, thị trấn theo thông báo tập trung theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo.

 Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |