news

Đảng bộ xã Hải Cường tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

(04:43, 20/03/2020)

     Trong 2 ngày 18,19/3, Đảng bộ xã Hải Cường tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về dự, chỉ đạo Đại hội.
 


 

     Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hải Cường lần thứ XXIV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  xã Hải Cường hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu: Tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân trên 7,5%/năm. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người tăng 8,6 %/năm; giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, thu ngân sách thường xuyên từ kinh tế trên địa bàn tăng 3% so với chỉ tiêu huyện giao, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế năm 2019 đạt trên 94%. Giữ vững chất lượng các xóm văn hóa; Số gia đình văn hóa hằng năm đạt từ 92% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội năm 2019 giảm còn 0,61%. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2015-2020 hệ thống giao thông, thủy lợi và công trình phúc lợi được đầu tư nâng cấp với giá trị hàng chục tỷ đồng, tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế- xã hội, bộ mặt nông thôn tiếp tục được đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Giữ vững chất lượng Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”, Chính quyền “Vững mạnh”; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đều đạt tiên tiến trở lên.
     Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.
 


 

     Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hải Cường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu:
     Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã NTM đảm bảo chất lượng, có tính bền vững cao. Thực hiện đồng thời giữa xây dựng NTM nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”.
     Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, coi trọng việc đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp, đổi mới phương thức tổ sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tạo điều kiện để cá nhân, doanh nghiệp tích tụ đất đai theo quy hoạch, vùng chuyên canh. Mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản có thế mạnh của địa phương, phát triển thành sản phẩm OCOP.. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các làng nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
     Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện tốt hương ước xóm. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
    Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm đến công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.
    Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,phát huy dân chủ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
 
 

    Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội./.

 Trần Là 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |