news

Thành lập HTX dịch vụ tổng hợp xã Hải Lý

(05:19, 07/06/2019)

     Nhằm mục đích phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tự chủ, hoạt động theo mô hình hợp tác xã (HTX), dịch vụ tổng hợp đa ngành nghề và phục vụ sản xuất nông nghiệp. HTX dịch vụ tổng hợp xã Hải Lý vừa được thành lập và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã về dự tặng hoa chúc mừng.
 
 

      Theo đó, tại Đại hội 28 thành viên tham gia Hợp tác xã đã thống nhất, bỏ phiếu bầu ra 3 thành viên vào Hội đồng quản trị, bộ máy quản lý của Hợp tác xã; Ban kiểm soát, Kế toán trưởng HTX; Tổ trưởng tổ dịch vụ. Với tên gọi Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Hải Lý bao gồm các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, đó là: Dịch vụ bảo vệ thực vật, con nuôi, dịch vụ khuyến nông, khuyến diêm, khuyến ngư, thủy lợi nội đồng, giao thông nội đồng, thu hoạch lúa, làm đất, dịch vụ thú y, vệ sinh môi trường nông thôn, kinh doanh vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp và một số dịch vụ khác... Với vốn điều lệ của HTX là 440 triệu đồng; các thành viên góp vốn tối thiếu 10 triệu đồng/người, tối đa là 88 triệu đồng/người. HTX dịch vụ tổng hợp xã Hải Lý hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong nông nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm màu; thực hiện các khâu dịch vụ cơ bản giúp nông dân sản xuất, hoạt động trên 18 xóm. HTX thành lập cạnh tranh với các tổ chức sản xuất kinh doanh cùng ngành nghề trên địa bàn, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ vốn lớn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nhiều. HTX dịch vụ tổng hợp xã Hải Lý được thành lập sẽ đáp ứng nhu cầu của nông dân như chất lượng vật tư được đảm bảo, giá cả hợp lý; sản phẩm nông dân sản xuất ra được HTX liên hệ với các đơn vị để tiêu thụ. Là một cơ hội để nông dân trong và ngoài xã Hải Lý phát triển nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |