news

UBND huyện họp thường kỳ tháng 6/2019

(07:33, 06/06/2019)

      Sáng ngày 5/6/2019, UBND huyện tổ chức họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự, chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.
      Cuộc họp đã tập trung đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong tháng 6 tháng đầu năm  và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, kết quả nổi bật là: Năng suất lúa bình quân toàn huyện ước đạt 75 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt 79.600 tấn, bằng 63,5% kế hoạch. Đã triển khai xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tại một số xã, thị trấn trong huyện đạt kết quả cao. Triển khai gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch trên 2.500 ha rau màu vụ Xuân, đã trồng được trên 50.000 cây phân tán các loại trong Tết trồng cây mùa Xuân. Tình hình chăn nuôi 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đến ngày 03/6/2019, 35/35 xã, thị trấn đã công bố dịch, tiêu hủy 60.314 con lợn với trọng lượng 2.886 tấn tại 11.412 hộ chăn nuôi. Triển khai kế hoạch thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng" và tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019. Tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng ước đạt 15.315 tấn, bằng 46,5% kế hoạch, trong đó: Khai thác thuỷ sản 10.601 tấn, nuôi trồng thuỷ sản 4.714 tấn; thả được 387 triệu con giống, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018. Triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo quy định. Tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Hải Minh. Xử lý khẩn cấp các lỗ rò rỉ trên tuyến và gia cố đê bối Đồng Gò xã Hải Minh. Tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cống Hạ Trại hoàn thành trước mùa mưa bão.
      Về Xây dựng nông thôn mới, huyện đã tổ chức thẩm định, công nhận 527/546 xóm, TDP đạt xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển, trong đó: 138 xóm, TDP đạt 3 năm liên tục (2016-2018), 320 xóm, TDP đạt 2 năm liên tục (2017-2018), 69 xóm, TDP đạt năm 2018. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xóm, TDP, gia đình nông thôn mới kiểu mẫu "Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững" huyện Hải Hậu, giai đoạn 2019-2023; chỉ đạo triển khai xây dựng điểm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thiện hồ sơ của 15 xã đăng ký đạt nông thôn mới nâng cao năm 2018 báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh thẩm định, công nhận. Triển khai xây dựng 3 tuyến đường tham quan phục vụ Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới toàn quốc tại tỉnh Nam Định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 30 xã, thị trấn theo kế hoạch sử dụng đất năm 2018; kết quả đấu được 565/568 lô, tổng số tiền trúng đấu giá 279 tỷ đồng. Triển khai kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước sạch thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Ngày Môi trường thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn huyện; kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn cải tiến lò đốt và khu xử lý rác, hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường và các thủ tục bảo vệ môi trường ở các làng nghề, cơ sở sản xuất,..
      6 tháng đầu năm, giá trị tổng sản lượng ngành Công nghiệp - TTCN ước đạt 2.018 tỷ đồng, bằng 44,2% kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Công nghiệp- TTCN, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi công cộng, công trình phục vụ dân sinh như các công trình, dự án đường, khu dân cư (Hải Thanh, Cồn - Văn Lý, đường trục trung tâm huyện, Cụm Công nghiệp làng nghề Hải Vân, đường Hải Trung - Hải Bắc - Hải Phương - Hải Long). Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, khu đô thị Cồn - Văn Lý. Đôn đốc Công ty nước sạch Hoàng Kim đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tổng thu ngân sách huyện 6 tháng ước đạt 390,7 tỷ đồng, chi ngân sách huyện 6 tháng ước 379,2 tỷ đồng, bằng 69% dự toán năm.  Chỉ đạo các trường tổng kết năm học 2018-2019; khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh cuối năm, kết quả: 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành các chương trình tiểu học; 99,64% học sinh tốt nghiệp THCS, tổ chức bàn giao, quản lý học sinh trong dịp hè. Mức giảm tỷ lệ sinh 0,25‰, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 13,5%, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,59 % dân số, tăng 2,09 % so với cùng kỳ năm 2018.
 
 

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh các nhiệm vụ chủ yếu thời gian tới đó là: Cần chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019 đạt kết quả cao, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp;  áp dụng đồng bộ các biện pháp để sớm dập dịch tả lợn Châu Phi và tăng cường biện pháp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sau dịch. Trước mắt, tạm thời chuyển đổi đối tượng gia cầm hoặc gia súc mới để thay thế cho chăn nuôi lợn, chỉ nuôi lợn trở lại khi có khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Tiếp tục lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi và kinh phí hỗ trợ hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi có lợn bị dịch phải tiêu hủy. Phát triển đa dạng các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, làm tốt công tác quản lý và cung ứng giống thủy sản. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, nhất là tại các trọng điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn nâng cao, các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến hết năm 2019 có trên 20 xã, thị trấn hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và 9 xóm, TDP đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thiện xây dựng 3 tuyến đường tham quan phục vụ Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới toàn quốc tại tỉnh Nam Định. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, công trình phục vụ dân sinh, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đường, khu dân cư. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất, duy trì thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng các mô hình văn hóa kiểu mẫu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; tiếp tục duy trì, nâng cao hoạt động Cổng thông tin điện tử huyện, xã, thị trấn. Triển khai xây dựng các mô hình kiểu mẫu về văn hóa.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |