news

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

(05:12, 18/06/2020)

    Sáng ngày 18/6/2020, Đảng bộ huyện Hải Hậu long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 


 

    Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí  Đoàn Hồng Phong - Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Vụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn Phòng Trung ương Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tỉnh; đại biểu các đơn vị kết nghĩa, đại biểu các huyện và thành phố; đại biểu các hội đồng hương; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của huyện qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên lãnh đạo các xã, thị trấn đang nghỉ chờ thực hiện chế độ chính sách...
    Tham dự đại hội có 296 đại biểu, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ huyện, đại diện cho hơn 14 ngàn đảng viên về dự Đại hội.

 
 

    Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đọc diễn văn khai mạc nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.
    Đại hội XXVII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XXVI; thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII, bầu Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng bộ và nhân dân toàn huyện “Phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo ổn định quốc phòng, an ninh; xây dựng Hải Hậu huyện nông thôn mới kiểu mẫu”. Do vậy, đề nghị các đồng chí đại biểu của Đại hội phát huy truyền thống Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh; truyền thống của huyện 4 lần Anh hùng, 41 năm liên tục giữ vững lá cờ đầu văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, thực hiện đúng nội quy, chương trình Đại hội. Trong bầu cử, cần phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bầu Bí thư Huyện uỷ và Đoàn đại biểu đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của cán bộ, đảng viên, quân dân toàn huyện, để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII thành công tốt đẹp, tạo động lực xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

 


 

    Đọc báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Hải - Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã nêu bật những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVI. Trong đó khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, kịp thời của Huyện ủy, Đảng bộ, nhân dân toàn huyện đã phát huy truyền thống văn hoá - anh hùng, đoàn kết thống nhất, đổi mới, mở rộng dân chủ, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Các cụm công nghiệp được chú trọng đầu tư và thu hút được nhiều doanh nghiệp vào hoạt động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ. Sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển toàn diện; giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao. Giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh, các cơ quan, đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển, chất lượng các tiêu chí NTM ngày càng được nâng lên, được Trung ương, tỉnh đánh giá cao, tin tưởng chọn làm điểm xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2025.
    5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên đạt được những kết quả quan trọng; 11/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra đều đạt và vượt. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) tăng bình quân 8,3%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân 1ha canh tác năm 2020 đạt 135 triệu đồng (nếu tính cả diện tích nuôi trồng thủy sản thì giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 180 triệu đồng/ha). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng (giá so sánh 2010) tăng bình quân 19,9%/năm. Thu ngân sách thường xuyên trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm so với dự toán tỉnh giao. Giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Ngành giáo dục và đào tạo huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, chất lượng các tiêu chí được nâng lên; diện mạo nông thôn tiếp tục đổi mới sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, cả 546 xóm, tổ dân phố đều đạt NTM bền vững và phát triển; 2 xóm đạt NTM kiểu mẫu, 3 xã và 100 xóm cơ bản đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu; bình quân chung toàn huyện đạt 18/19 tiêu chí, trong đó 18 xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí, 15 xã cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao. Đảng bộ tiếp tục giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các cơ quan, đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh.
    Đại hội cũng đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu phấn đấu với quyết tâm cao như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 13,2%/năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 19,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 đạt 900 tỷ đồng. Năm 2021 đạt huyện NTM nâng cao; năm 2025 đạt huyện NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85% trở lên. Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử...
     Trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, Đảng bộ huyện Hải Hậu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá cụ thể sau: Thứ nhất: Tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân thực hiện đồng thời xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, đồng bộ, kết nối. Thứ hai: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thứ ba: Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện: đường quốc lộ ven biển, cầu Thịnh Long, Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, Tổng kho và cảng xuất nhập xăng dầu cửa Lạch Giang, đường trục trung tâm huyện... và tiềm năng du lịch sẵn có, đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, dịch vụ, du lịch để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
 


 

    Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng: Để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu vào BCH Đảng bộ các cấp những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, có năng lực lãnh đạo và uy tín trong Đảng.
    Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII được Tỉnh tin cậy lựa chọn làm thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội; Qua nắm tình hình và nghe báo cáo các văn kiện trình trước Đại hội; Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện Hải Hậu; Đồng thời chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ, quân và dân huyện Hải Hậu đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
    Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với những định hướng phát triển của huyện đã được thể hiện trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số nội dung trọng tâm, để Đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
    Một là, Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX; Một trong những quan điểm, định hướng lớn tạo nền tảng cho sự bứt phá về kinh tế, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tập trung đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực, là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh”; Chính vì vậy, hiện nay Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số dự án, công trình lớn, trọng điểm có tính chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên địa bàn huyện Hải Hậu như: Giai đoạn 2 tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tuyến đường bộ ven biển; Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I; Dự án Tổng kho và cảng xuất nhập xăng dầu... Có thể nói: Đây là cơ hội lớn để các huyện ven biển, nhất là huyện Hải Hậu đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Do vậy, đề nghị huyện Hải Hậu cần sớm chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh làm thật tốt công tác xây dựng các loại quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050 như: Quy hoạch vùng huyện gắn với quy hoạch vùng tỉnh; Quy hoạch đô thị Thịnh Long trở thành thành phố trong tương lai; Quy hoạch phát triển 2 bên đầu cầu Thịnh Long và 2 bên đường quốc lộ ven biển; Quy hoạch nuôi trồng thủy hải sản; Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện...
    Hai là, Đề nghị huyện Hải Hậu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu để giữ vững là Huyện lá cờ đầu trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu đến năm 2025, huyện Hải Hậu sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là vinh dự lớn cho Hải Hậu được Trung ương chọn làm điểm; Song cũng là nhiệm vụ rất nặng nề; Đòi hỏi sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Hải Hậu trong thời gian tới. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có định hướng chỉ đạo về xây dựng NTM: Gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn; xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh; Phát triển các ngành nghề nông thôn theo phương châm “Ly nông, bất ly hương”; Vì vậy, Huyện Hải Hậu cần tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư về đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ tiện ích đến tận các xã, thị trấn của huyện; Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống Hải Hậu là huyện văn hóa anh hùng bằng kinh nghiệm vốn có của mình cùng với việc tiếp tục sáng tạo, có những cách làm mới, để sớm hoàn thành huyện NTM kiểm mẫu, xứng danh là một miền quê đáng sống.
    Ba, Huyện Hải Hậu phải tiếp tục quan tâm, chú trọng phát triển toàn diện văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; Đặc biệt, là phải làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, nhất là thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
    Bốn là, Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Hải Hậu cần hết sức quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là cấp uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy để lan tỏa ra toàn Đảng bộ; Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Coi đây là khâu "then chốt" của "then chốt" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh trong chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”; “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đồng thời với việc đó cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nhất là kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chính sách xã hội hỗ trợ cho người dân và người có công; Ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Kết luận số 43 của Tỉnh ủy.
    Năm, Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển; An ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; Tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.
    Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang tính quyết định đến sự thành công của Đại hội; Đó là: Đại hội phải bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội; Do vậy, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề nghị các đồng chí đại biểu của Đại hội phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và bầu trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức khỏe; bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý theo phương án nhân sự để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
    Cùng với việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Đại hội còn phải bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Đề nghị Đại hội cần bám sát Thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về số lượng, cơ cấu đại biểu, để bầu ra Đoàn đại biểu là những đồng chí tiêu biểu, có khả năng tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
    Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đã trao tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lẵng hoa tươi thắm, thể hiện lòng mong đợi, tin tưởng của tỉnh vào thành công của Đại hội, mở ra hướng phát triển mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.
    Trong chương trình làm việc buổi chiều ngày 18/6, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình đã đề ra với các nội dung quan trọng như: bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVII; bầu đồng cử chức danh Bí thư Huyện uỷ; Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII họp phiên thứ Nhất.
    Những thông tin về Đại hội sẽ tiếp tục được cập nhật đăng tải./.

Kim Luyên - Trần Loan - Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |