news

Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

(10:36, 11/01/2018)

      Chiều ngày 09/01, Hội Nông huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Về dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nam Định, Trần Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
      Năm 2017 công tác Hội và phong trào nông dân trong huyện đã được duy trì, phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng số hội viên toàn huyện đến nay có 57.328 hội viên, chiếm tỷ lệ 91,7% so với hộ nông dân. Số hộ đạt sản xuất kinh doanh gỏi (SXKD) giỏi là 11.520 hộ đạt 94,2% chỉ tiêu tỉnh giao, chiếm 18,8% so với hộ nông dân toàn huyện. Trong đó cấp Trung ương 259 hộ (đạt 84,6%), cấp tỉnh 1.952 hộ (đạt 91,2%), cấp huyện 2.892 hộ (đạt 94,6%), cấp cơ sở 6.417 hộ (đạt 95,4% so kế hoạch). Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện và cơ sở đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh lúa, phòng chống dịch bệnh được 72 lớp cho 12.750 lượt người dự; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh và các doanh nghiệp mở 45 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng, phân bón cho 6.830 cán bộ, hội viên nông dân... Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn huyện thực hiện ủy thác cho vay trên 18.200 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại 793 tổ vay, dư nợ trên 1.280 tỷ đồng, giúp cán bộ hội nâng cao năng lực quản lý và điều hành nguồn vốn nhận uỷ thác cho hội viên vay phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Các cấp hội vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thành lập các Hợp tác xã dịch vụ theo Luật HTX năm 2012. Đến nay toàn huyện đã có 35 HTX mới được thành lập, trong đó có 28 HTX dịch vụ nông nghiệp. Duy trì hoạt động 9 tổ hợp tác do Hội Nông dân vận động và hướng dẫn thành lập. Vận động cán bộ hội viên, nông dân hưởng ứng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Năm 2017, các xã, thị trấn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, cùng với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách, trích quỹ “Vì người nghèo”, tiến hành thăm và tặng trên 19 nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 5 tỷ đồng... Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển đã có 12.300 hộ đào hố xử lý rác thải mềm tại khuôn viên gia đình; có 850 bể thống đặt ở ngoài đồng của 18 xã để nông dân bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Hội Nông dân các cấp trong huyện đã phối hợp với phòng Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, trợ giúp pháp lý cho 37.286 lượt cán bộ hội viên; duy trì hoạt động có hiệu quả 9 CLB nông dân với pháp luật; tập huấn hỗ trợ pháp lý cho 853 lượt hội viên. Các cấp hội đã tích cực tham gia cùng các cấp chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoà giải trong nông dân nông thôn. Phối hợp hòa giải thành công 29 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Những hoạt động của hội nông dân các cấp góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.
      Kết quả xếp loại năm 2017 có 31 cơ sở hội vững mạnh (88,57%), 4 cơ sở khá, không có cơ sở hội trung bình. Có 476/549 chi hội đạt vững mạnh (86,7%), 65/549 chi hội khá (11,8%), 8/549 chi hội trung bình (1,5%), không có chi hội yếu kém.
      Cũng tại hội nghị đã báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/HU ngày 28/12/2015 của BCH Đảng bộ huyện về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2015-2020”; Thông báo rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hải Thanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
 


 

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nam Định, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả các cấp hội nông dân trong huyện đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, các đồng chí lãnh đạo yêu cầu: các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Nam Định, huyện và NQ 26 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực đẩy mạnh phong trào SXKD giỏi, nâng cao đời sống, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí gia đình nông thôn mới kịp thời biểu dương gương tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt... để nhân ra diện rộng. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, duy trì sinh hoạt chi hội, từng bước đề ra giải pháp hiệu quả trong việc nâng độ đồng đều giữa các cơ sở và chi hội. Đẩy mạnh phong trào tương trợ giúp đỡ nhau trong nội bộ nông dân, duy trì vận động ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo nâng cao mức sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Quản lý và điều hành có hiệu quả nguồn vốn vay uỷ thác ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT, các nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và thường xuyên kiểm tra giám sát, phát huy hiệu quả đồng vốn. Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản… vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng và tham gia thành lập Hợp tác xã dịch vụ theo Luật HTX năm 2012, xây dựng tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nghề nghiệp gắn với đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng tới nền nông nghiệp sạch. Vận động những hộ dân không còn thiết tha với đồng ruộng hoặc không có lao động, tiến hành chuyển nhượng, cho thuê hoặc góp đất với các cá nhân, doanh nghiệp và các hình thức sản xuất để cùng tham gia sản xuất kinh doanh. Vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn để đưa cơ giới vào sản xuất, giảm chi phí sản xuất. Phấn đấu thực hiện liên kết trong sản xuất giữa các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ, liên kết giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã tạo sản xuất hàng hoá và tìm đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá 26), trọng tâm là Nghị quyết số 04-NQ/HU về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2015-2020”. Vận động hội viên nông dân tham gia mua BHYT, tiếp tục chỉnh trang khuân viên gia đình khang trang, sạch đẹp hơn; tích cực thu gom, phân loại rác thải, đào hố xử lỷ rác hữu cơ tại gia đình… Phát động thực hiện các phong trào thi đua, tập trung là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện 11 tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển huyện đã xây dựng, lấy chi hội, cụm dân cư là đơn vị hành động thực hiện phong trào. Các cấp hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên để kiến nghị với đảng, chính quyền những hạn chế, bất cập trong xây dựng và thực hiện. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn, Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023 đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, đúng quy định Điều lệ Hội và thành công tốt đẹp.
 


 


 


 

      Cũng tại hội nghị đã trao Kỷ niệm chương và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  XSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO  |