news

Hội nghị truyền thông về pháp luật, chính sách việc làm và an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

(10:11, 08/10/2020)

    Sáng ngày 06/10, UBND huyện tổ chức hội nghị truyền thông về pháp luật, chính sách việc làm và an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 cho cán bộ công công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); Trưởng xóm, Tổ trưởng TDP 34 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.
 
 

    Tại hội nghị, đại diện Sở LĐ-TB&XH đã truyền thông những nội dung cơ bản của Luật việc làm số 38/2013/QH13; chính sách hỗ trợ tạo việc làm,… Trong đó có các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân: tín dụng tạo việc làm; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn; việc làm công; bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ phát triển thị trường lao động; tạo việc làm cho thanh niên nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên: tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên; đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; an toàn vệ sinh lao động...
    Thông qua hội nghị, các cán bộ công công chức làm công tác LĐ-TB&XH; Trưởng xóm, Tổ trưởng TDP trên địa bàn toàn huyện nắm rõ về pháp luật và chính sách hỗ trợ liên quan đến người dân nông thôn về cơ sở tuyên truyền cho nhân dân hiểu và thực hiện./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |