news

Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(09:20, 30/10/2019)

      Sáng ngày 30/10, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Quyết – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện, thủ trưởng các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện.
 


 

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, Toà án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện; đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 10 HĐND huyện đến nay; Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; Kết quả thực hiện của người trả lời trong phiên giải trình tại kỳ họp thứ 10 – HĐND huyện. Cũng tại kỳ họp này, UBND huyện trình HĐND huyện các Tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu năm 2020; Danh mục các công trình dự kiến đầu tư công huyện Hải Hậu năm 2020; Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Hải Hậu năm 2020. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 10 HĐND huyện đến nay, tổng hợp ý kiến thảo luận tổ và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 HĐND huyện. Kỳ họp cũng sẽ dành nhiều thời gian để chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình của UBND, các thành viên UBND huyện. Kỳ họp tiến hành trong 02 ngày (dự kiến ngày 17 và 18/12/2019), địa điểm tại Nhà Văn hóa huyện.
 


 

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Quyết – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các báo cáo cần đánh giá rõ những mặt làm được và tồn tại hạn chế để đưa ra thảo luận tìm biện pháp tháo gỡ. Cố gắng tập trung điều hành tốt phần thảo luận, để mọi tham luận diễn ra tự nhiên, tránh hình thức.
 


 

      Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra theo đúng kế hoạch, đề nghị UBND huyện cần chuẩn bị tốt các báo cáo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết dự kiến trình HĐND huyện thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan có trách nhiệm báo cáo hoặc được phân công soạn thảo Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cần chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình, chậm nhất ngày 03/12/2019 gửi bản chính thức về Thường trực HĐND huyện để các Ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra. Dự kiến ngày 25/11/2019, Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức họp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu; Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn để triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri. Dự kiến ngày 27/11/2019, các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử. Uỷ ban MTTQ huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên gửi về Thường trực HĐND huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung đảm bảo kỳ họp diễn ra theo đúng lịch và thành công tốt đẹp.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |