news

Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

(03:42, 19/05/2015)

             Theo thông báo của Bộ Y tế, từ đầu năm 2015 đến nay, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại một số tỉnh, thành phố phía Nam. Bộ Y tế nhận định dịch bệnh có thể tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống.

Thực hiện Công văn số 92/UBND-VP7, ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Nam Định, về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Ủy ban nhân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: (Chi tiết file đính kèm)

 CV 147 UBND

 Cv 28 PVHTT

 Tai lieu Stttt

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |