news

Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015

(03:14, 17/06/2015)

         Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và Kế hoạch số 2750/KH-HĐNVQS ngày 10/12/2014 của Hội đồng NVQS tỉnh Nam về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015; Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2015;
     
  Căn cứ Kế hoạch số 2766/KH-BCH ngày 11/12/2014 của Bộ CHQS tỉnh Nam Định về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015;

        Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015 nh­ư sau: ( Chi tiết tải file đính kèm ).
       

 ke hoach

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |