news

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện

(05:08, 31/07/2015)

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 70    năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chào mừng

thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI

và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

------------

Thực hiện Hướng dẫn số 94, số 99-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện như sau: ( Chi tiết tải File đính kèm )

 Huong dan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |