news

Hướng dẫn tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI

(08:50, 25/06/2015)

     
   Để phục vụ tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), ngày 23/6/2015 Tiểu ban hành động tuyên truyền Đại hội đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-TBHĐTT về tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Theo đó, Tiểu ban đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình huyện xây dựng nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; chuẩn bị các điều kiện phục vụ truyền thanh trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện mở đợt tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI tại khu vực Nhà Văn hóa huyện từ ngày 08/7/2015 đến ngày 12/7/2015; buổi sáng từ 06h30 đến 07h00; buổi chiều từ 17h00 đến 17h30. UBND các xã, thị trấn: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, tăng thời lượng tiếp phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình huyện trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Tiểu ban hành động, tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề nghị UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc thực hiện nội dung Hướng dẫn này. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phản ảnh về Tiểu ban (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hoặc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện)./. ( Chi tiết tại File đính kèm ).

 Tuyen truyen DH

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |