news

Xứng đáng với truyền thống Báo chí Cách mạng của Đảng

(03:02, 21/06/2022)

    Ngày 21-6-1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ Báo Thanh Niên - Cơ quan của tổ chức Thanh niên Cách mạng Việt Nam. Từ đó Báo Thanh Niên giữ vai trò lịch sử đặc biệt quan trọng, mở đầu cho việc tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa cách mạng theo quan điểm Mác - Lê-nin. Báo Thanh Niên được phổ biến rộng rãi khắp cả nước, nhất là trong tầng lớp thanh niên, công nhân, nông dân nhằm chuẩn bị tư tưởng, lý luận chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 21-6-1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 21-6 hàng năm là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
 

xung dang voi truyen thong bao chi cach mang cua dang
 

    Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925– 21/6/2022), các thế hệ làm báo trong cả nước tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc - Người thầy của Báo chí Cách mạng Việt Nam.
    Cùng với sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, rèn luyện, trao sứ mệnh vinh quang cho nền báo chí cách mạng nước nhà - Một nền báo chí gắn bó máu thịt với Đảng ngay từ lúc mới ra đời và trong những nhiệm vụ then chốt của Đảng - công tác tư tưởng, tổ chức và lãnh đạo. Một nền báo chí không tách rời đất nước và dân tộc trong các giai đoạn cách mạng, cùng với những chiến công và thành tựu rực rỡ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch.
    Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ làm báo nguyện mãi mãi học tập, noi gương, làm theo những tờ báo do Hồ Chủ tịch sáng lập, tổ chức xuất bản, với tôn chỉ, mục đích phục vụ lợi ích của Đảng, của dân tộc. Đó là các tờ báo “Người cùng khổ” (1922), “Quốc tế nông dân” (1924), “Thanh niên” (1925), “Công nông” (1925), “Lính kách mệnh” (1925), “Thân ái” (1928), “Đỏ” (1929), “Việt Nam độc lập” (1941), “Cứu quốc” (1942). Mỗi tác phẩm báo chí của Hồ Chủ tịch, cùng với tấm gương hoạt động báo chí của Người, mãi mãi là mẫu mực sáng ngời về tính Đảng, tính chiến đấu, tính nhân dân, tính chân thực và tính đa dạng của báo chí cách mạng. 
    Tiếp nối truyền thống báo chí cách mạng đất nước và quê hương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn; sự đón nhận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Tổ tuyên truyền, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện luôn vững vàng về chính trị tư tưởng và nghiệp vụ, liên tục, kịp thời chuyển tải đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và các ngành, các cấp tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời phản ánh toàn diện các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. 
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, định hướng tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước, các sự kiện diễn ra trên địa bàn, nhất là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu. Tham mưu, phối hợp với các ban, ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền các dịp lễ lớn của dân tộc như kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 136 năm ngày Quốc tế Lao động. Thường xuyên tuyên truyền các văn bản, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của TW, của tỉnh, của huyện. Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đăng tải các tin bài, ảnh chương trình thời sự truyền hình của huyện kịp thời, chính xác trên cổng thông tin điện tử, đảm bảo chất lượng. Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức hiệu quả chương trình phối hợp công tác thông tin tuyên truyền theo lĩnh vực ngành trên sóng phát thanh.
    Cụ thể: Tổ thông tin truyên truyền đã thực hiện được 145 chương trình thời sự tổng hợp, với số lượng trên 1.000 tin, bài; chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Duy trì thường xuyên các chuyên mục như Xây dựng Đảng, chuyên mục tìm hiểu pháp luật, nhà nông cần biết, gương người tốt việc tốt và chuyên mục xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ tuyên truyền đã có 210 tin bài, 65 chuyên mục và 270 buổi phát thanh trên hệ phát thanh của huyện; 110 tin bài trên trang thông tin điện tử và 1.300 tin bài trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn với khoảng 10.100 lượt truyền thanh, tiếp âm.
    Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, Đài phát thanh huyện tăng cường tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Thường lượng phát sóng tăng cường  tuyên truyền 6 lần/ngày, nội dung thường xuyên là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các văn bản của cấp trên kịp thời đến với nhân dân.
    Ngoài đăng tải các tin, bài chính xác, kịp thời, có chất lượng bằng văn bản trên cổng thông tin điện tử, đã sản xuất trên 22 chương trình thời sự tổng hợp, mỗi tuần 1 chương trình với tin, phóng sự đa dạng trên các lĩnh vực và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Công tác tiếp âm, phát sóng, công tác phối hợp tuyên truyền với các xã, thị trấn cũng luôn được Trung tâm chú trọng thực hiện đạt hiệu quả, đồng thời hỗ trợ chuyên môn, khắc phục sự cố, sửa chữa kĩ thuật cho hệ thống truyền thanh cơ sở lên chất lượng thu phát sóng tương đối tốt, đáp ứng công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới .
    Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, những người làm báo Hải Hậu nguyện trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của đất nước, trung thành với tôn chỉ, sứ mệnh của báo chí cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, góp một phần của mình vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương, đất nước trong sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH, hội nhập quốc tế.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |