news

UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

(05:25, 12/11/2021)

    Sáng ngày 12/11/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các xã, thị trấn. Các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện; thành viên các tiểu ban Hội đồng NVQS huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.
 

ubnd huyen to chuc hoi nghi trien khai nhiem vu tuyen chon, goi cong dan nhap ngu va thuc hien nghia vu tham gia cong an nhan dan nam 2022
 

    Năm 2021, nhiệm vụ tuyển quân của huyện luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Hội đồng NVQS, các ban ngành đoàn thể, các địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả trong điều điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Huyện và các xã, thị trấn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Năm 2022 chỉ tiêu giao quân của Huyện nhà là 387 quân nhân và 24 công an nghĩa vụ (Tổng 411). Qua rà soát, phân loại nguồn SSNN, đến nay, toàn huyện có tổng nguồn 4.955 thanh niên; trong đó tạm miễn, tạm hoãn là 601 thanh niên. Khám nhiều lần bị loại sức khỏe là 166 thanh niên, chiếm 3,8%; lên trạm sơ tuyển là 3.085 thanh niên đạt 70,78%.
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là một trong những  nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, vì vậy để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể là:
    - Ban CHQS huyện: Tham mưu cho Huyện ủy- UBND- Hội đồng NVQS huyện xây dựng các văn bản, đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể của địa phương, hư­ớng dẫn chi tiết cụ thể để các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện, Công an huyện, Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trung tâm Bồi d­ưỡng Chính trị huyện tổ chức khám tuyển, rà soát chất lượng chính trị và mở lớp nhận thức về Đảng cho công dân đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện nhập ngũ, có h­ướng phát triển tạo nguồn cho quân đội và địa phương sau này. Th­ường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo về UBND, Hội đồng NVQS huyện.
    - Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS các xã, thị trấn rà soát về phẩm chất chính trị, đạo đức của công dân sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân cho công dân sẵn sàng nhập ngũ. Bảo đảm 100% công dân lên đ­ường nhập ngũ có Thẻ căn cước công dân. Đồng thời chỉ đạo Công an xã, thị trấn phối hợp với Quân sự đôn đốc thanh niên đi khám sức khỏe.
    - Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá -Thông tin và Thể thao huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng ch­ương trình, kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi ngư­ời về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, động viên công dân phấn khởi đi khám tuyển NVQS và sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
    - Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa: Chủ trì phối hợp Ban CHQS huyện tham m­ưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập Hội đồng khám sức khoẻ NVQS, tập huấn chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, y cụ tổ chức khám sức khoẻ và xét nghiệm HIV, sàng lọc ma tuý cho công dân theo kế hoạch. quả cao. Hướng dẫn các xã, thị trấn chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, có phương án tuyển quân khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên, kỹ thuật RT-PCR và tổ chức tiêm vắc xin cho số công dân tham gia khám tuyển NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Căn cứ vào kết quả khám tuyển đợt 1, số nguồn còn thiếu nhiều do số thanh niên đi làm ăn xa. Theo đề nghị của các xã, thị trấn tổ chức khám bổ sung tại Bệnh viện đa khoa huyện.
    - Đoàn Thanh niên CSHCM huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện chỉ đạo Đoàn thanh niên, Ban CHQS các xã, thị trấn làm tốt diễn đàn thanh niên, động viên kịp thời, tạo khí thế phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ.
    - Thành viên của Hội đồng NVQS huyện, các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức, chỉ đạo triển khai, giúp đỡ cơ sở thực hiện tốt kế hoạch của UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện. Thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đạt kết quả tốt.
    - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021. Xây dựng kế hoạch triển khai tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Kiện toàn Hội đồng NVQS xã, thị trấn. Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng NVQS, phân công phụ trách chi bộ, xóm (TDP) để giúp cho UBND, Hội đồng NVQS tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tiến hành đầy đủ các phiên họp theo quy định nhằm đánh giá kết quả các b­ước thực hiện và các thành viên phụ trách chi bộ, xóm đội phản ánh tình hình đề xuất biện pháp thực hiện. Phát huy vai trò và nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phư­ơng của thành viên, hội viên, đoàn viên của Mặt trận tổ quốc, Chi đoàn, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân.
    - Chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, có phương án tuyển quân khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, báo cáo UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện để chỉ đạo. Tổ chức cho  thanh niên trước khi khám tuyển được tiêm vắc xin phòng COVID-19.
    - Tăng c­ường công tác tuyên truyền giáo dục t­ư t­ưởng Luật NVQS năm 2015 trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Thường xuyên nắm chắc, quản lý tốt công dân trong diện khám tuyển và gọi nhập ngũ. Công khai danh sách khám tuyển và gọi nhập ngũ trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng, niêm yết danh sách điều khám, danh sách miễn, tạm hoãn tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nơi khám tuyển. Thông báo kịp thời cho số công dân trong độ tuổi làm NVQS vắng mặt ở địa ph­ương trở về nơi cứ trú để khám tuyển và làm các thủ tục cần thiết sẵn sàng nhập ngũ đúng thời gian quy định.
    - Chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác rà soát, nắm, quản lý nguồn sau sơ tuyển, khám tuyển, hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thâm nhập chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo đủ số l­ượng, chất l­ượng cao, nhanh gọn, an toàn, dân chủ, công khai, đúng luật. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền giáo dục với các biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh những tr­ường hợp không chấp hành, hoặc gây cản trở việc thực hiện luật NVQS.
    - Tiến hành đủ các bư­ớc để tuyển cử công dân đủ điều kiện nhập ngũ, đủ tiêu chuẩn đi học lớp nhận thức về Đảng do huyện tổ chức tạo nguồn phát triển Đảng cho Quân đội và nguồn cán bộ cơ sở sau này. Khảo sát và nắm chắc những công dân đủ điều kiện nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đồng thời vận động các cấp, các ngành và toàn dân xây dựng quỹ, tặng sổ tiết kiệm, thăm hỏi, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ. Quản lý chặt chẽ quân số dự phòng huyện giao để sẵn sàng thay thế.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |