news

UBND huyện tổ chức hội nghị chấn chỉnh công tác kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2022

(02:58, 21/09/2022)

    Ngày 20/9/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị chấn chỉnh công tác kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đánh giá công tác  cải cách hành chính năm 2022. Đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn về dự.
    Trong thời gian qua, công tác chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai và tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Từ tháng 12/2021 đến nay UBND huyện Hải Hậu đã xây dựng và ban hành 20 văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chuyển đổi số và kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ (trong đó 12 kế hoạch; 02 quyết định; 06 công văn đôn đốc, chấn chỉnh). Qua công tác kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ của tỉnh và Đoàn kiểm tra công tác CCHC của huyện thì bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Năm 2021 chỉ số cải cách hành chính huyện Hải Hậu xếp thứ 5/10 huyện, thành phố.
 

ubnd huyen to chuc hoi nghi chan chinh cong tac ky luat, ky cuong, dao duc cong vu danh gia cong tac  cai cach hanh chinh nam 2022

ubnd huyen to chuc hoi nghi chan chinh cong tac ky luat, ky cuong, dao duc cong vu danh gia cong tac  cai cach hanh chinh nam 2022
 

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và ở các xã, thị trấn phải chấn chỉnh thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương văn hóa công sở và đạo đức công vụ. UBND các xã, thị trấn ban hành và niêm yết công khai Quy chế về văn hóa công sở; Trụ sở tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã ban hành và niêm yết quy chế, nội quy tại bộ phận một cửa. Chấp hành nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; không để tình trạng trả kết quả chậm. Về công tác cải cách hành chính: thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tốt các nội dung về CCHC, áp dụng thực hiện triệt để các giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần của CCHC; tập hợp đầy đủ hồ sơ và tài liệu kiểm chứng cho việc đánh giá tự chấm điểm CCHC huyện Hải Hậu năm 2022. Các cơ quan chuyên môn có TTHC:  Duy trì việc cử công chức trực tại Bộ phận Một cửa để tiếp nhận và trả kết quả cho người dân. Chấp hành nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |