news

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(11:02, 26/05/2023)

    Sáng ngày 25/5, Huyện ủy Hải Hậu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Cao Xuân Hùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định; Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Hà – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Văn Tuyển – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh; Đỗ Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.
 

tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet so 29-nq/tw cua ban chap hanh trung uong dang khoa xi

tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet so 29-nq/tw cua ban chap hanh trung uong dang khoa xi

tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet so 29-nq/tw cua ban chap hanh trung uong dang khoa xi

tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet so 29-nq/tw cua ban chap hanh trung uong dang khoa xi

 

    Những năm qua, xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở Nghị quyết số 29, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 1 Đề án; chỉ đạo UBND huyện xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện 3 Đề án về “Đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo” giai đoạn 2010-2015, 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo ngành giáo dục huyện quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 29 và các Đề án giáo dục của huyện đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên để thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp và nhân dân đã dành nhiều sự quan tâm cho công tác giáo dục - đào tạo; nhiều đề án, kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, công tác dạy và học ở các địa phương được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo chủ chương của Đảng đã đề ra. Trong 10 năm qua, các cơ sở giáo dục đã chủ động thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh: tăng cường sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, nhất là đối với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Chú trọng rèn luyện cho học sinh tính chủ động, tích cực, tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới; triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Các hình thức tổ chức trải nghiệm, tổ chức câu lạc bộ môn học, thể thao, nghệ thuật được các nhà trường quan tâm phát triển, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện tài năng, sở trường, trong đó các nhà trường tổ chức trải nghiệm, hướng nghiệp dạy nghề thông qua mô hình giáo dục STEM. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học theo lộ trình, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá. Giáo viên các nhà trường đã tích cực tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp tỉnh do sở Giáo dục và đào tạo tổ chức. Giáo viên được tham dự các lớp bồi dưỡng sử dụng các phần mềm online để dạy học trực tuyến, thường xuyên tham dự tập huấn chuyên môn qua mạng.
 

tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet so 29-nq/tw cua ban chap hanh trung uong dang khoa xi
 

    Đặc biệt, chính quyền các cấp đã tăng cường các nguồn lực trên 1.500 tỷ đồng tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy và học để đạt chuẩn, trong đó xây dựng được: 504 phòng học mới, 262 phòng học bộ môn mới, 27 nhà đa năng xây dựng mới, 216 phòng được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hệ thống cây bóng mát, cảnh quan nhà trường,...Từ đó số lượng các trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt chuẩn về giáo dục không ngừng tăng nhanh, dẫn đầu tỉnh, đến tháng 5 năm 2023: có 76/103 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, cấp độ 3, tỷ lệ 73,9%; 100% các xã thị trấn đều có 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia lần đầu, 100% các trường đạt chuẩn quốc gia lần đầu trong đó có 73 trường chuẩn quốc gia mức độ II. Công tác xây dựng trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn có 102/103 trường tỷ lệ đạt 99,1% lần đầu. Công tác đào tạo nghề, dạy nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được trú trọng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt 82%  từ đó đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân. Các cấp, các ngành, các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài; chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực động viên, khuyến khích phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong toàn huyện.
 

tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet so 29-nq/tw cua ban chap hanh trung uong dang khoa xi

tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet so 29-nq/tw cua ban chap hanh trung uong dang khoa xi
 

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Hùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định và đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cấp ủy, chính quyền, của ngành giáo dục huyện đã đạt được trong công tác đổi mới giáo dục đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới của huyện. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29, tạo bước chuyển biến mới công tác giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và ngành giáo dục huyện cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
    Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sự vào cuộc của các tổ chức xã hội và nhân dân trong phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; coi “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đội ngũ nhà giáo, học sinh và nhân dân về vị trí, vai trò của giáo dục - đào tạo trong sự nghiệp đổi mới. Phát huy tốt vai trò của cấp ủy chi bộ, của đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong các nhà trường.
    Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị đạo đức, tinh thần trách nhiệm, trình độ quản lý tốt. Trong đó phải thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch cán bộ theo quy trình 5 bước; gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác luân chuyển cán bộ quản lý các trường học đảm bảo đúng quy định.
    Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Đề án về nâng cao chất lượng giáo dục của huyện giai đoạn 2021-2025, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng dạy và học, tích cực triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong nhà trường, nhất là việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Tiếp tục đẩy mạnh công tác định hướng nghề nghiệp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tăng cường phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động, gắn đào tạo với giải quyết việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.
    Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tiếp tục ưu tiên xây dựng quy hoạch đất cho các trường học đảm bảo theo quy định; quan tâm dành nguồn lực ngân sách và đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, để nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị và xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với Hội khuyến học trong công tác khuyến học, khuyến tài; tạo điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng của xã, thị trấn, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong toàn huyện.
 

tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet so 29-nq/tw cua ban chap hanh trung uong dang khoa xi

tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet so 29-nq/tw cua ban chap hanh trung uong dang khoa xi
 

    Tại hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |