news

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

(10:15, 24/11/2023)

    Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng ngày 23/11, tại hội trường UBND các xã Hải Vân, Hải Anh, Hải Thanh, Hải Đông, Hải Đường, Hải Triều, Hải Ninh và thị trấn Thịnh Long, các vị đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
     Tại các địa điểm tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu HĐND huyện được bầu tại mỗi đơn vị đã thông báo tới cử tri: dự kiến nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 11 HĐND huyện đến nay; UBND xã nơi đặt địa điểm tiếp xúc cử tri cũng đã phát biểu về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương.  
    *Tại xã Hải Đường, tổ đại biểu HĐND huyện gồm các ông: Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Văn Kỳ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Tình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Phương đã tiếp xúc cử tri các xã Hải Đường, Hải Long, Hải Phương, Hải Sơn.
 


Các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tổ đơn vị bầu cử số 5

 

    Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, cử tri có ý kiến, kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo ngành bưu chính viễn thông kiểm tra, thu gom đường dây điện đã hỏng đảm bảo an toàn và mỹ quan; tăng thêm nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với các công trình xã hội hóa trong dân như: kè sông, nhà đa năng và tập trung triển khai sớm một số công trình dự án tiến độ chậm, công trình đầu tư công trung hạn như: xây mới 1 số cây cầu xã Hải Đường, làm đường, kè sông Long Sơn.
 


Ông Trần Minh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã lên tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
 

    Tại hội nghị, ông Trần Minh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã lên tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, một số ý kiến không thuộc thẩm quyền, thay mặt đoàn đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị, ông đã tiếp thu và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các ban, ngành kịp thời giải đáp… Cũng tại buổi tiếp xúc, ông cũng trao đổi thêm một số chủ trương, định hướng, kế hoạch mà huyện đã và đang tập trung thực hiện như: các xã, thị trấn rà soát, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh, tập trung vào các tiêu chí còn khó khăn như: tiêu chí giáo dục xây dựng trường chuẩn mức độ 2; chỉ tiêu BHYT đạt 95,6%... ; riêng tiêu chí nước sạch do nhiều yếu tố khách quan huyện đang tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công xây dựng 2 nhà máy nước sạch ở xã Hải Minh, Hải Trung; Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sáp nhập xã, không để ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới;Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án của huyện, tỉnh và trung ương đi qua địa bàn các xã, thị trấn đảm bảo đúng tiến độ thời gian và yêu cầu của tỉnh, huyện.... Thực hiện quyết liệt các biện pháp để phấn đấu đạt chỉ tiêu ngân sách Nhà nước năm 2023; Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; Tăng cường các biện pháp đảm bảo AN-TT, an ninh nông. Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ theo kế hoạch. Sau sáp nhập xóm, TDP, cơ sở vật chất, diện tích nhiều nhà văn hoá dôi dư, quan điểm của huyện là giữ lại quỹ đất để nhân dân tiếp tục sử dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng, văn hóa - thể thao. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. 
    Kỳ họp tới sẽ lấy phiếu tín nhiệm đại biểu HĐND huyện, với cương vị là người đại biểu của nhân dân, nhiều đại biểu có kinh nghiệm nên nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của các đại biểu, các tổ đại biểu nói riêng và của tập thể HĐND huyện nói chung đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ trưởng các Tổ đại biểu đã tổ chức, phân công để các đại biểu HĐND trong tổ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình một cách hiệu quả. Các đại biểu HĐND huyện đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong huyện, tăng cường giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị giải quyết. Nhờ vậy, nhiều vấn đề mà cử tri, Nhân dân quan tâm đã được giải quyết kịp thời, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót mong cử tri góp ý, ý kiến thẳng thắn trên tinh thần xây dựng để HĐND huyện thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
    *Tại nhà văn hoá TT Thịnh Long đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri các xã Hải Hòa, Hải Cường, Hải Châu và Thị trấn Thịnh Long.
 


ĐĂNG ẢNH 7366: Các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Thịnh Long
 

    Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Thịnh Long kiến nghị các cơ quan chức năng đôn đốc các công ty, doanh nghiệp đã thuê đất tại khu Du lịch Thịnh Long khẩn trương san lấp mặt bằng và đầu tư theo quy định. Nếu không đầu tư đề nghị thu lại dự án cho các doanh nghiệp khác có điều kiện đấu lại để đầu tư. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Thịnh Long có các diện tích đất bãi bờ ven sông Ninh cơ theo quy định; diện tích đất bãi ven sông thị trấn không có quyền hợp đồng cho thuê đất. Nhưng một số hộ dân và doanh nghiệp ra kinh doanh ngoài đó cho thu nhập rất cao nhưng không phải đóng bất cứ loại thuế, phí nào gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai. Hiện nay một số khu vực đã được nhà nước cho thuê đất để sản xuất, kinh doanh. Đề nghị các cấp xem xét diện tích còn lại đưa vào cho thuê và quản lý để đảm bảo công bằng cho các hộ kinh doanh…
        *Tại điểm tiếp xúc xã Hải Vân, các ông bà đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã:  Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng và thị trấn Yên Định.
 


Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 (xã Hải Vân)


Ông Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trả lời ý kiến cử tri.

        
    Cử tri các xã trong vùng đã có một số ý kiến kiến nghị về việc: Đề nghị UBND huyện, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện Hải Hậu có kế hoạch nạo vét tuyến sông từ cống cầu Dừa xóm 1 Hải Vân xuống cống vùng ruộng Nhị Đoạn nối với sông Rộc 2 để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay tuyến sông này đã lâu không được nạo vét gây ách tắc dòng chảy trong việc lấy nước và tiêu thoát nước. Hiện nay tuyến sông Rộc 2 qua địa bàn xã Hải Vân, Hải Nam từ cầu Tây xuống cầu chợ Trâu (Hải Nam) còn lại 2 đoạn chưa được xây kè hai bên, hiện nay các loại rác thải từ đầu nguồn chảy xuống đến hai đoạn này bị ách lại; nhiều khu vực đã bị sạt lở vào sát trục đường nhựa xã gây mất an toàn trong giao thông. Đề nghị UBND huyện, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện Hải Hậu có kế hoạch xây kè tiếp nối hai đoạn sông Rộc 2.
    *Tại nhà văn hoá xã Hải Thanh đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND huyện gồm ông Đỗ Thanh Hưng, TVHU, PCTTT HĐND huyện, ông Vũ Thế Hưng, TVHU, Trưởng phòng GDĐT huyện và các ông bà đại biểu HĐND huyện tổ bầu cử số 3 với cử tri các xã Hải Thanh, Hải Hà, Hải Phúc, Hải Lộc và xã Hải Bắc.
 


 

    Cử tri xã Hải Thanh kiến nghị: sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nông dân không thiết tha với sản xuất nông nghiệp, đề nghị UBND huyện có thêm chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp; kè tuyến sông Doanh Châu A và sông Ninh Cam đảm bảo đường đi lại sản xuất cho nhân dân. Xem xét việc chọn trụ sở mới sau sáp nhập là UBND xã Hải Thanh. Đề nghị Phòng nông nghiệp nghiên cứu kỹ hơn về thời vụ, điều tra dự tính dự báo sâu bệnh đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả. Thời gian điều chỉnh chính sách phụ cấp kiêm nhiệm của bí thư chi bộ. UBND huyện nên chọn thời gian thẩm định phù hợp sau tết âm lịch để có lực lượng tham gia dọn dẹp chỉnh trang khuôn viên; và nâng mức thưởng hỗ trợ xây dựng NTM…
    *tại UBND xã Hải Triều, các đại biểu HĐND huyện gồm bà: Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; các ông bà đại biểu HĐND huyện được bầu tại vùng.
 


 

    Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có ý kiến, kiến nghị: Trong thời gian vừa qua tình hình nhân dân tham gia mua thẻ BHYT tự nguyện có phần chững lại. Đối với xã Hải Triều việc vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT hộ gia đình được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong quá trình vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT hộ gia đình, nắm bắt được thời gian qua khi nhân dân đi khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Hải Hậu thì việc chi trả cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh bằng BHYT còn có những hạn chế, đã làm cho người dân không mấy thiết tha khi tham gia mua BHYT tự nguyện hộ gia đình. Vậy trước tình hình trên kính mong HĐND - UBND huyện xem xét về lĩnh vực y tế và bảo hiểm để có những giải thích cụ thể cho nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đề nghị HĐND huyện có ý kiến với HĐND tỉnh và các các cơ quan liên quan để trả phụ cấp kiêm nhiệm cho các đồng chí Bí thư Chi bộ, đại biểu HĐND xã vào tài khoản cùng một thời điểm tạo điều kiện để các đồng chí đó không mất thời gian đi rút tiền…
    *Tại UBND xã Hải Ninh, các ông bà đại biểu HĐND huyện gồm:  Ông Nguyễn Văn Hoạt, TVHU, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Huyện ủy; ông Lê Văn Cẩn, Giám đốc công ty TNHH MTV KTCTTL Hải Hậu; bà Đoàn Thị Loan, Chủ tịch HĐND xã Hải An; bà Phạm Thị ánh, công chức địa chính xây dựng NTM xã Hải Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri với các xã Hải An, Hải Giang, Hải Ninh, Hải Phong, Hải Phú.
 


Các đại biểu HĐND huyện tại điểm tiếp xúc xã Hải Ninh
 

    Trong không khí dân chủ, cởi mở cử tri các xã phấn khởi trước những kết quả mà huyện nhà đã đạt được trong thời gian vừa qua, cũng như nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024, đồng thời đưa ra một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: Đề nghị HĐND –UBND huyện xem xét tiếp tục ban hành cơ chế hỗ trợ và nâng mức hỗ trợ xây bờ kè kênh mương cấp I, cấp II đi qua khu dân cư đến hết năm 2025 để tạo động lực cho nhân dân tiếp tục đóng góp xây dựng hoàn thiện việc xây bờ kè kênh mương , đổ rộng mặt đường góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, chống sạt nở, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu theo tiêu chí NTM kiểu mẫu; xã Hải Ninh giáp với sông Ninh cơ, trước đây ven chân đê ra sông còn có bãi chắn sóng, nhưng qua thời gian và do dòng chảy những năm gần đây bãi lở nhiều, có những vị trí đã lở gần sát chân đê. Đề nghị UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, có phương án chống sạt lở để đảm bảo an toàn cho thân đê và công tác phòng chống thiên tai; Đề nghị các cấp, các ngành chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra xe chở vật liệu xây dựng lưu hành trên tuyến đường 488C quá tải, không có bạt che phủ hoặc có bạt che phủ hình thức đối phó, làm rơi vãi vật liệu trên đường giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều xe chạy quá tốc độ, dùng còi không đúng quy định làm ảnh hưởng đến tham gia giao thông của người dân; ….
    *tại xã Hải Đông, đồng chí Nguyễn Quang Hưng,  Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng các đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang và Hải Lý.
 


 

    Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hải Đông có một số ý kiến, kiến nghị như: Việc chậm cấp sổ đỏ cho nhân dân mặc dù phiếu thu tiền mua, bán đất đã có từ hơn chục năm trước, nguyên nhân do đâu; việc hút cát nhiều tại biển Hải Đông để làm đường ven biển gây nguy cơ sụt lún, mất an toàn;  tuyến đường ven biển chưa có biển báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông,….
    *tại NVH xã Hải Anh, Các ông bà là đại biểu được bầu tại đơn vị gồm: Ông Lại Văn Hà, TVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ; Ông Phạm Vinh Dự, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bà Trần Thị Thuý Đoan, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Ông Trần Văn Dương, Thượng tá, CTV BCHQS huyện ; bà Nguyễn Thị Nhiễu, Phó Chủ tịch HĐND xã Hải Anh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hải Anh, Hải Trung và xã Hải Minh.
    Tại đây, cử tri đã đề nghị UBND huyện có chủ trương, kế hoạch, chỉ đạo Phòng Tài nguyên - MT cho các xã, các gia đình chuyển mục đích sử dụng đất đối với những thửa đất biệt lập, Hiện nay nhiều thửa đã xây dựng nhà cửa, nhưng chưa được phép chuyển mục đích sang đất ở nông thôn và cử tri xóm 12 có ý kiến đề xuất việc duy tu, bảo dưỡng đường Trung Hoà đoạn qua xóm 12 xã Hải Anh và giáp xã Hải Trung…
 


 

    Phát biểu tại các điểm tiếp xúc cử tri, các ông bà đại biểu HĐND huyện đã ghi nhận và cảm ơn các cử tri đã luôn ủng hộ, tin tưởng vào các biểu HĐND huyện và xin hứa sẽ tiếp tục tâm huyết và trách nhiệm làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đồng thời trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trực tiếp giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; đối với những ý kiến vượt thẩm quyền Tổ đại biểu HĐND huyện hứa sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan chuyên môn và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định.

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |