news

Tập huấn chuyên đề và triển khai các nội dung tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(10:37, 08/09/2023)

    Trong ngày 7/9/2023, tại Nhà văn hóa huyện và Nhà văn hóa thị trấn Cồn, MTTQ Việt Nam huyện Hải Hậu tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề và triển khai các nội dung  tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự hội nghị có các đồng chí: Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; Nguyễn Quang Hưng, TVHU, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.
 


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại Nhà văn hóa huyện
 

    Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 tới đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua tổ chức Đại hội, đánh giá khách quan, đúng đắn tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ  2019 – 2024; làm rõ hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và lấy ý kiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp để góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.
 


Đ/c Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị.
 

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí đại diện UB MTTQ VN tỉnh Nam Định tập huấn các nội dung:
    Chuyên đề 1: Quan điểm chỉ đạo, các nội dung của Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Thông tri số 09-TT/TU, ngày 15/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
    Chuyên đề 2: Kế hoạch số 98/KH-MTTQ ngày 18/7/2023; Hướng dẫn số 39/HD-MTTQ ngày 18/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029.
    Chuyên đề 3: Thông tri số 15-TT/HU ngày 27/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu; Kế hoạch số 44/KH-MT-BTT ngày 08/8/2023; Hướng dẫn số 20/HD-MT-BTT ngày 08/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, những nội dung cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.
 
Hội nghị tập huấn tại Nhà văn hóa thị trấn Cồn.
 

    Thời gian Đại hội không quá 1 ngày, hoàn thành trong tháng 4/2024; tùy vào tình hình của các các địa phương và đơn vị tổ chức Đại hội điểm có thể tổ chức Đại hội từ quý IV/2023 (lấy nhiệm kỳ 2024-2029).
    Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt và triển khai các quan điểm chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029; các nội dung cơ bản của kế hoạch, Hướng dẫn công tác Đại hội. Qua đó đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác, chủ động triển khai các nội dung công việc cho đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp, để tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp mình góp phần vào thành công của Đại hội MTTQ các xã, thị trấn và Đại hội MTTQ huyện Hải Hậu khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029./

Việt Hải – Như Xuân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |