news

Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định triển khai nhiệm vụ năm 2022

(10:05, 07/01/2022)

    Sáng ngày 07/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu  9 điểm cầu huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 

so thong tin va truyen thong nam dinh trien khai nhiem vu nam 2022
 

    Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đã hoàn thành tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong công tác quản lý nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đã chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông xây dựng và tổ chức triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ nhân dân, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn trong dịp Tết, các kỳ thi, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -202; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử:Trong năm 2021, các phòng đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử năm 2021; công tác thông tin tuyên truyền; các phòng VHTT đã tham mưu cho UBND huyện/thành phố ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng thời chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phường - xã tổ chức tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ, các sự kiện chính trị, văn hoá- xã hội của đất nước, tỉnh, huyện. Đặc biệt các hoạt động tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và xây dựng nông thôn mới… trong năm 2021, phòng VHTT, trung tâm VHTT-TT các huyện/thành phố đã phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai tốt các nhiệm vụ của Ngành tại địa phương và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.
 

so thong tin va truyen thong nam dinh trien khai nhiem vu nam 2022
 

    Tại hội nghị huyện đại diện Trung tâm Văn hóa thông tin Thể thao huyện Hải Hậu đã tham luận về công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền thanh; Cổng thông tin điện tử. Cụ thể, năm 2022 Trung tâm VHTT&TT huyện Hải Hậu đã thực hiện được 310 chương trình thời sự tổng hợp, với số lượng trên 4.000 tin, bài; đã sản xuất trên 55 chương trình thời sự tổng hợp và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện. Đài Phát thanh huyện đã có 210 tin bài, 65 chuyên mục và 270 buổi phát thanh trên hệ phát thanh của huyện; 110 tin bài trên trang thông tin điện tử và 1.300 tin bài trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn với khoảng 10.100 lượt truyền thanh, tiếp âm. Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, Đài phát thanh huyện tăng cường thời lượng phát sóng lên 5 lần/ngày. Đặc biệt, trong tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, Đài phát thanh huyện đã phát 1.600 tin, bài; Đài truyền thanh xã, thị trấn đã tuyên truyền trên 32.000 lượt tin, bài về tình hình dịch bệnh. Năm 2021, Trang thông tin điện tử huyện đã đăng tải 650 tin, bài, cập nhật trên 45.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Huyện ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc huyện,.... Số lượng truy cập trong năm 2021 là trên 100.000 nghìn lượt.
 

so thong tin va truyen thong nam dinh trien khai nhiem vu nam 2022
 

    Về nhiệm vụ trong tâm năm 2022: Sở Thông tin Truyền thông Nam Định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó tập trung tham mưu triển khai thực hiện ngay các nội dung ưu tiên thực hiện chuyển đổi số như xây dựng đô thị thông minh, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số lĩnh vực Y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường.Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cơ quan Đảng, Chính quyền, tổ chức chính trị đoàn thể và cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập huấn, đào tạo công tác quản trị, nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh cho các cơ quan nhà nước 3 cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã.
    Về thông tin tuyên truyền: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền trên các lĩnh vực, nhất là tuyên truyền phòng, chống covid-19; ứng dụng công nghệ thông tin. Hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục thực hiện tốt quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho đội ngũ người phát ngôn các cơ quan HCNN từ tỉnh tới cơ sở. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban báo chí hàng tháng, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Tổ chức triển khai các nội dung thuộc nhiệm vụ giai đoạn 2022- 2023 kế hoạch phát triển thông tin cơ sở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030./.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |